zaterdag 27 oktober 2012

Autumn weather?

 
When I look at the amount of comments on my last two posts,
it's clear everyone likes pancakes and waffles much better
than spiderwebs and fog ;-) Not surprising really.
Today I'll talk about the weather. No, no, don't run off now,
guaranteed, there was A LOT OF weather today, we really
had it all. It was nice to be home all the time and be able
to step outside and capture all the weather changes on photo.
That alone made this ordinary saturday, that was otherwise
filled with  the typical household duties, a bit more special.

Als ik het aantal reacties bij mijn vorige twee posts bekijk,
dan is het duidelijk: pannenkoeken en wafels vallen beter in de smaak
dan spinnenwebben en mist ;-) maar dat is geen verrassing natuurlijk.
Vandaag ga ik het over het weer hebben. Neen, neen, nog niet weglopen,
ik garandeer jullie, er was VEEL weer vandaag, voor elk wat wils.
En leuk als je dan gewoon heel de tijd thuis bent en om de haverklap
een stap buiten kan zetten om de opeenvolging van weersomstandigheden
op foto vast te leggen. Het maakte de verder met huishoudelijke taken
gevulde zaterdag net dat ietsje bijzonderder.
 
 
 

Not just rain, hail, lots of it,
came our way today.
 
Niet gewoon regen, hagel, veel hagel,
was vandaag ons deel.
 
 
 
 
 
 
In no time, everything got covered under a layer of white.
I heard wedding bells in the distance, how appropriate.
 
In geen tijd was alles onder met een wit laagje bedekt.
Ik hoorde bruiloftsklokken in de verte, hoe toepasselijk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The hail kept coming but
was finally followed by sun.
I think the newly weds might have
come out of the church
with a blue sky and sun
waiting for them.
Again so appropriate.

De hagel bleef maar komen maar
werd uiteindelijk toch gevolgd door zon.
Ik denk dat de pasgetrouwden
onder een stralend blauwe hemel
en met zon de kerk verlaten hebben.
Alweer zo toepasselijk.
 

 
 
This rose withstood the hail amazingly well.
 
Deze roos heeft de hagel wonderwel doorstaan.
 
 
 
 
The sunlight reflected on the melting
layer of icy hail grains.

Het zonlicht gereflecteerd in
de smeltende laag ijzige hagelkorrels.
 
 
 
 
 
 
Sun and a blue sky
but very cold.
This feels like a winter day in autumn.
 
Zon en een blauwe lucht
maar wel heel koud.
Het voelt als een winterdag in de herfst.
 
 
 
 
 
 
The hail is only a distant memory by now.
 
De hagel is intussen alleen nog een verre herinnering.
 
 

 
This picture sums up the day beautifully.
 
Deze foto is een mooie samenvatting van de dag.
 
 
 
Bye,
Marian
 
Groetjes,
Marian
 
 
 
 
 
 

vrijdag 26 oktober 2012

Halloween***

Thank you all so much for the nice comments on my last post.
The pancakes were clearly the winner. Most of you prefered them
over waffles. A surprising result to me because
waffles have always been my favourites.
I also wanted to mention that the pancakes were served with maple sirup
and the waffles just dusted with some confectioners sugar.
Delicious.

Dankjewel iedereen voor de leuke reacties op mijn vorige post.
De pannenkoekjes waren de duidelijke winnaar.
De meesten onder jullie verkozen ze boven wafels.
Dat vond ik best verrassend want wafels zijn altijd al mijn favorieten geweest.
Ik wou ook nog even vermelden dat de pannenkoekjes met ahornsiroop en
de Brusselse wafels met wat bloemsuiker geserveerd werden.
Heerlijk.


***


But now, let's leave the kitchen behind en take a look outside.

Maar nu laten we de keuken achter ons en nemen we buiten een kijkje.
Fog and spiderwebs
create a Halloween feel out there already.
 
Mist en de nodige spinnenwebben
zorgen daar al voor een Halloweensfeertje.


 
 
Those spiders must have worked like crazy!
 
Die spinnen hebben bergen werk verzet!
 
 
 You can easily get caught in their webs.

Je raakt makkelijk verstrikt in hun webben.


 
 
Even the Chrysanthemums got a visit.

Zelfs de Chrysanten kregen de spinnen op bezoek.


 
 
Apart from this 'natural' Halloween,
there are no Halloween trick or treating
or other Halloween traditions around here,
how about where you live?
 
Naast deze 'natuurlijke' Halloween
zijn er geen Halloween tradities zoals
trick or treating in onze streek.
Bij jullie?
 
 
 
 
Have a great weekend
and a relaxing new week,
autumn holiday week over here.
 
Fijn weekend en
een rustgevende nieuwe week gewenst,
 en voor wie net als ons een weekje herfstvakantie heeft,
een deugddoende vakantieweek gewenst.
 
 
 
Marian
 
 
 
 
 
 

maandag 22 oktober 2012

Pancakes or waffles

 
Hi everyone, today I would love to share two recipes.
A while ago, I made American Pancakes for the very first time
and last weekend I decided to make Belgian Waffles.
It had been quite a while since I made those
and they're always a hit here in our family.
You may notice there aren't that many pictures this time
but I had to bake of course and everything was always
eaten as soon as baked. 
Couldn't bake them fast enough really,
so taking a picture wasn't obvious at all.
 
Hallo iedereen, vandaag wil ik graag twee recepten delen.
Een tijdje geleden maakte ik voor het eerst
Amerikaanse pannenkoekjes en vorig weekend
besloot ik nog eens Brusselse wafels te bakken.
Het was een tijd geleden dat ik die nog eens maakte
en ze zijn altijd een hit hier bij ons.
Je zal zien dat er niet zoveel foto's zijn dit keer
maar ik moest dan ook bakken en zodra de
pannenkoeken en wafels gebakken waren,
werden ze ook verorberd. Ik kon ze niet snel
genoeg bakken en het was al helemaal niet
vanzelfsprekend om er dan ook nog foto's van te nemen.
 
 
 
 
Some of the first waffles I did take a picture of.
You can see I didn't use quite enough dough and
that's why the edges and corners are lacking.
I did bake rectangular ones with corners but
no pictures of those.
Anyway, they all taste just as good.

Enkele van de eerste wafels waarvan ik wel een foto nam.
Je ziet dat ik niet echt genoeg deeg gebruikte en daarom
ontbreken de hoeken en randen .
Ik bakte ook rechthoekige exemplaren mét hoeken hoor
maar geen foto daarvan.
Hoedanook, ze smaken allemaal even lekker.
 
 

Here are both recipes.
Hier zijn de recepten.
 
In English.
In het Engels.
 
 
 
 
 
And in Dutch.
En in het Nederlands.
 
 
 


I do have a question for you:
Which do you prefer: Pancakes or waffles?
 
Ik heb wel nog een vraagje:
Wat vinden jullie het lekkerste: Pannenkoeken of wafels?
 
 
Bye,
Marian
 
Groetjes,
Marian
 

vrijdag 19 oktober 2012

wet wet wet

 
 
Niets met de popgroep van weleer te maken,
of bestaan die nog altijd?.... Geen idee....
maar nu ik het zo bedenk,
wie komt toch op een naam als
"wet wet wet"....
Ik dus, als titel voor een blogpost.
Geen nood, dit wordt geen klaagzang
over het slechte weer maar eerder over
hoe het er buiten uitziet
nadat alles de zoveelste plensbui over zich kreeg.
Echt een hele natte, grijze herfst is het hier tot nu toe.
Hopelijk brengt dit weekend ons toch een streepje zon.
Dat zou bijna een wonder zijn maar je weet maar nooit.
Nu toch even inzoomen op 'buiten in de regen'
van binnen achter het raam.
 
 
Not the rockband from way ago,
or do they still exist?.... No idea....
but, come to think of it,
who would come up with a name as
"wet wet wet"....
Well, me, as a title for a blogpost
because of the wet, wet, wet weather we've had
for quite a while here now.
Don't worry,
this won't be a big complaint about something
noone can change a thing about.
I just want to share what it looks like outside,
seen from inside, after one more shower of rain.
It's been a wet, wet, wet autumn in our little corner of the world so far.
I can only hope this weekend will bring a bit of sunshine our way.
It would be a miracle but you never know.
But for now let's zoom in on 'outside in the rain'
from inside behind the window.
 
 
 
 
De houten deckchair die ik al verschillende malen moest
sjorren anders valt hij gewoon uit elkaar.
Nat en met het groene laagje dat zich alweer begint te vormen,
ziet hij er helemaal oud en versleten uit.
 
Our wooden deckchair I had to fix several times already.
 I had to use my camper's skills on it as you can see.
Being wet and starting to show a green layer already again,
it looks completely shabby and worn.
 
 
 
 
De kale kopjes van de uitgebloeide Anemonen.
 
The bold heads of the  wilted Anemones.
 
 
 
 
Een met mos begroeide tak die ik een eind geleden vond en
die een plaatsje kreeg op de tuintafel.
Het groene mos komt door de vele regen weer helemaal tot leven.
 
A moss covered branch I found a while ago.
It's been on our garden table ever since.
The many rain is making the moss look very lush and green
 
 
 
 
De ene bloem van een hortensia in pot.
 
The one flower of a Hydrangea in a pot.
 
 
 
 
De Chrysanten trekken zich van de regen
en het grijze weer niets aan
maar komen geleidelijk aan tot bloei,
en spelen zo een beetje plaatsvervangende zon.
 
The Chrysanthemums don't mind the rain
or the grey weather.
They start to bloom, slowly but surely,
like little pieces of sunshine while the real one isn't showing.
 
 
 
Fijn weekend!
Marian
 
Have a great weekend!
Marian
 
 
 
 
 

dinsdag 16 oktober 2012

Blue

While outside, the flowers all have shades of pink,
inside, the decoration is mainly blue for the moment.
It began with three bowls I bought.
I love white and blue tableware.
Saxon blue and white porcelain for instance
has always been a favourite of mine.
Other matching blue decorations were added
to the three bowls in blue:
A small dried Hydrangea flower that
kept its blue colour wonderfully well
and two bears with each a white dotted blue bow.
These hadn't been out here for years,
but as they just fitted the colourscheme wonderfully well,
they regained their place on the cupboard.
I do like blue in the garden as well:
Love-in-a-mist, Poppy Anemones, different kinds of
garden Geraniums and Hydrangeas to name a few.
You probably know by now I don't like grey skies at all
but I absolutely love blue skies.
No doubt about it,
blue is definitely one of my favourite colours.


 

Terwijl buiten de bloemen allemaal tinten van roze aannemen,
is de decoratie binnenshuis voor het ogenblik
voornamelijk blauw getint.
Het begon met drie kommetjes met blauwe opdruk die ik kocht.
Ik hou van blauw-wit servies.
Zo vind ik Saksisch porselein bijvoorbeeld heel mooi.
De drie schaaltjes in blauwe tinten werden aangevuld met meer blauw.
Een kleine gedroogde hortensiabloem,
die haar blauwe kleur wonderwel behield,
en twee beren met elk een blauwe strik met witte stippen,
passen perfect binnen het plaatje.
De beren zaten al heel lang opgeborgen
maar hebben nu dus hun plaatsje op de kast heroverd.
Ik hou ook wel van blauw in de tuin:
De blauwe bloemen van
Juffertjes-in-'t-groen, Anemonen Coronaria,
verschillende soorten tuingeraniums en Hortensia's
om er maar enkele op te noemen.
Intussen weten jullie wellicht dat ik
helemaal niet van grijze luchten hou maar
wél heel veel van een blauwe lucht.
Geen twijfel mogelijk,
Blauw is absoluut één van mijn favoriete kleuren. 
 
Bye,
Marian

Groetjes,
Marian 

maandag 15 oktober 2012

When the rain stops....

 
....nature looks and feels totally refreshed.
I just had to go outside, even just out of the backdoor
when finally, after a far too big amount of grey days
and really tons of rain and wind and even
thunder and lightining,
it stopped raining and the sun even peeked through
a still very cloudy sky.
It's a pity I can't let you hear what I heard.
It sounded wonderful.
Raindrops still falling down quietly,
even if the rain had stopped.
Leaves and branches and flowers and even
tree trunks soaking wet from all the rain
and now enjoying some sun while
letting those last drops of rain fall down.
But I can show you what I found outside.
Come have a look?
 
En toen hield het op met regenen.
De natuur helemaal opgefrist na zo'n lange douche.
Ik moest gewoon even naar buiten,
niet echt de tuin in maar gewoon op het terras.
Na veel te veel grijze dagen met bakken regen,
veel wind en zelfs donder en bliksem,
hield de regen het eindelijk voor bekeken
en piepte de zon er even door,
ook al was de lucht nog vol wolken.
Wel jammer dat ik jullie het geluid bij de beelden niet
kan laten horen want het klonk prachtig.
Regendruppels die zachtjes naar beneden bleven druppelen,
want ook al regende het nu niet meer,
bladeren, takken, bloemen en boomstammen
waren allemaal nog kletsnat van de vele regen die er viel
en lieten nu de laatste druppels vallen wat leidde tot een
bijzonder klankspel.
Maar ik kan julie wel tonen wat ik zoal zag buiten.
Neem je mee een kijkje?
 
 
 
 
First of all,
Hydrangeas of course,
you can't miss them if you enter our garden.
They haven't produced many flowers this year
due to the late frost
but the flowers that are there
have gone throught the whole array of colours
from spring to autumn.
Hydrangeas are wonderful for that.
They really provide the garden of bloom and colour
for a long period of time.

Eerst en vooral,
Hortensia's uiteraard,
je kan er in onze tuin niet naast kijken.
Dit jaar hadden ze bijzonder weinig bloemen
door de late vorst
maar de bloemen die er zijn
hebben weer een hele kleurenverandering ondergaan
van de lente tot de herfst.
Dat maakt Hortensia's zo bijzonder.
Ze zorgen gedurende een lange periode van het jaar
voor bloei en kleur in de tuin.
 
 

 
 The very last flowers of the Japanese Anemones.

De allerlaatste bloemen van de Herfstanemonen.
 
 


 Mums ready to flower soon
in a pot on the terrace.
They will take over from the Anemones
and add colour on grey autumn days
until winter sets in.

Chrysant in pot,
klaar om tot bloei te komen.
Zij zullen het van de Anemonen overnemen om
voor wat kleur te zorgen op grijze herfstdagen
tot de winter zijn intrede doet.
 
 
 
 
Along the driveway.
Fresh green moss taking over the asphalt,
new: little toadstools,
and been there for years: Garden Mums
that will flower by November.

Langs de oprit:
Vers groen mos wint terrein op het asfalt,
nieuw: kleine paddenstoeltjes,
en een vaste waarde: de Chrysanten
die zo tegen november in bloei komen.
 
 
 
Some flowerbuds start to show
a little colour already.
 
 Enkele bloemknoppen
vertonen zelfs al wat kleur.
 
 
 
 
Back to the terrace now.
Anemones from different
points of view.
A new addition to the garden:
Malus Red Sentinel.

Terug naar het terras nu.
Anemonen van alle kanten
bekeken en op foto gezet.
Een nieuwe aanwinst voor de tuin:
Malus Red Sentinel.
 
 
 
 
 
 
 
 
And a final look at the Mums in pot.

Nog een laatste blik op de
Chrysant in pot.
Have a wonderful new week everyone!
 
Fijne nieuwe week iedereen!
 
 
Marian