dinsdag 30 juli 2013

Few

 
 
 
The Hydrangea flowers this year are few and small. I don't know if the long and cold winter has something to do with that. Still put them on photo today. With raindrops, very appropriate for Hydrangeas are rainlovers.
 
Weinig en kleine hortensiabloemen dit jaar. Geen idee of de strenge en lange winter er iets mee te maken heeft. Toch vandaag even op de foto gezet. Mét  regendruppels, regen waar hydrangea's zo van houden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roses haven't been blooming for a while now but buds are showing.
 
De rozen hebben een tijd niet gebloeid maar nu zijn er toch weer knoppen te zien.
 
 
 
 
Waltz Time rose buds. I so hope they will develop into pretty roses this time, hope the rain won't spoil it again.
 
Rozenknoppen van de roos Waltz Time. Ik hoop zo dat ze zich dit keer wel tot mooie bloemen kunnen ontwikkelen en dat de regen niet weer spelbreker zal zijn.
 
 
 
 
Just one rose bloom showing already and again from the rose Munstead Wood,
by far the most successful rose I have sofar.
 
Eén roos heeft wel opnieuw een eerste bloeiende bloem en weer is dat Munstead Wood,
echt wel de meest succesvolle roos die ik tot nu toe heb.
 
 
 
 
I want to thank Marijke, Rosemary and Anita for the comment they left on my previous post. A lot of people stopped by to have a look but considering the few comments that were left, I can only conclude that I didn't succeed to show how beautiful Snowdonia is through my pictures. But I won't give up. More posts about Wales will follow later on.
 
Dankjewel Marijke, Rosemary en Anita voor de reacties op mijn vorige post. Veel mensen namen een kijkje maar aan het aantal reacties te zien ben ik er niet in geslaagd om de schoonheid van Snowdonia in foto's naar voor te brengen. Toch geef ik niet op. Meer posts over Wales volgen later.
 
 
 
Marian
 
 
 

maandag 29 juli 2013

Snowdonia - Eryri (1)


Snowdonia national park in North Wales is a magical place
with mountains, valleys, lakes, rivers, waterfalls and fairytale like houses.
No wonder so many tales and legends originated there.
I'll let these pictures speak for themselves.

Snowdonia national park in Noord Wales is een magische plek
met bergen, valleien, meren, rivieren, watervallen en sprookjesachtige huisjes.
Geen wonder dat zoveel legenden en verhalen daar hun oorsprong vonden.
Ik laat deze foto's voor zichzelf spreken.
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
Have a beautiful new week everyone!
 
Fijne nieuwe week iedereen!
 
 
 
Marian
 
 
 

zondag 28 juli 2013

Poppy and Annabelle

 
 
 
 
Poppies blooming in my very own garden! So happy to see these lovely creatures.
I had been trying to grow poppies for years now but never with success.
This year I decided to remove a piece of grass along the existing border.
I made the soil crumbly and light and then I sowed the seeds....
They germinated and grew and grew and I could see my preparations
had worked their magic this time. After a while thin stems
were showing with buds that were about to pop just when....
we went to Wales for one week on vacation.
I knew these poppies would bloom when we were away.
Luckily when we came home there were still poppies blooming,
though not standing up straight anymore.
So if you think one of the pictures below might be on its side,
it's not, it's just the way the poppies in my garden grow,
or I should say grew really because three thunderstorms, accompanied
by a lot of rain and wind turned a lot of the garden into a state of chaos,
including the delicate poppies and also the Hydrangea Annabelle,
 the only Hydrangea that has a lot of blooms in the garden this year
which is strange because it's normally just the other way around,
all the other Hydrangea's blooming a lot and Annabelle showing just
a flower here and there. Luckily I took a picture of the heartshaped
Annabelle flower before it got smashed to the ground by the heavy rain.
 
Klaprozen in eigen tuin! Wat maakte dat me blij.
Al jaren probeer ik om klaprozen in onze tuin te laten groeien
maar nooit met succes. Dit jaar besloot ik een stukje gazon
langs de bestaande border te verwijderen, de grond er kruimeliger
en lichter te maken en daarna klaprozenzaadjes te strooien.
Ze kiemden en groeiden en groeiden en ik zag dat mijn voorbereidingen
dit keer niet voor niets geweest waren. Na een tijd waren dunne stengels
te zien met knoppen die op openspringen stonden net toen....
we voor een weekje op vakantie vertrokken naar Wales.
Ik wist dat deze poppies zouden bloeien toen we weg waren.
Gelukkig bloeiden er nog poppies toen we terug thuiskwamen,
al stonden die niet meer mooi rechtop, dus mocht je denken
dat één van de onderstaande foto's gedraaid is, dat is niet het geval,
het is gewoon hoe de klaprozen in onze tuin groeien,
of beter gezegd groeiden want na drie ferme onweersbuien is veel van de tuin
in een chaos herschapen waaronder de tere klaprozen en ook de Hydrangea
Annabelle die dit jaar uitzonderlijk veel bloemen heeft terwijl de andere hydrangea's
net niet veel (en erg kleine) bloemen hebben. Vreemd want andere jaren was dat
 precies het tegenovergestelde. Gelukkig nam ik wel een foto van de
hartvormige Annabelle bloem voor ze tegen de grond geregend werd.
 
  
  

 
 I know, not really a poppy field but I loved it anyway
and am very glad I took some pictures.
Poppies are so photogenic I think.
 
Niet echt een klaprozenveld maar ik vond het toch fantastisch
en ben heel blij dat ik er wat foto's van nam.
Klaprozen zijn best fotogeniek vind ik.
 
 
 
 
 I had to check if this wasn't the result of two flowers together
but no, it is one heartshaped Annabelle flower
I love to share with all of you.
 
Ik moest toch even controleren of dit niet het resulaat was
van twee bloemen samen maar neen hoor, het is
één enkele hartvormige Annabelle bloem
die ik graag met jullie deel.
 
 
 
I wish you all a lovely sunday
with 'kind' weather.
 
Ik wens jullie allemaal een fijne zondag
met 'vriendelijk' weer.
 
 
 
 
 
Marian
 
 
 
 
 

vrijdag 26 juli 2013

The sky last night

 
De lucht vorige avond.
 
 
 
It had been a while since I photographed the sky but when I noticed
the beautiful dramatic looking sky last night, I quickly grabbed my camera
and took some pictures.
 
Het was een tijd geleden dat ik nog eens de lucht op foto zette maar toen ik
gisterenavond de mooie, dramatisch uitziende lucht opmerkte, greep ik vlug
mijn camera en nam enkele foto's.
 
 
 
 
 
 
Marian
 
 
 
 

woensdag 24 juli 2013

Wales - Cymru

 
For one week we exchanged Euros for Pounds, drove to the left side of the road instead of the right and set our clocks backwards one hour.
 
We've just returned home from a wonderful one week holiday in North Wales, a place filled with beautiful nature, old castles and a lot of history, tales and legends, lakes and beaches and with its very own language we've come to know a bit better.
 
I will be sharing more about our vacation shortly once I've sorted out the pictures I took and worked myself through the pile of laundry that lies waiting. I will be visiting all of your blogs again soon as well.
 

 
Voor één week wisselden we Euro's voor Ponden, reden we links in plaats van rechts en zetten we onze klokken een uur terug.
 
We zijn net terug van een prachtige week in Noord Wales, een plek vol mooie natuur, oude kastelen, geschiedenis, verhalen en legenden, meren en stranden en met een geheel eigen taal die we wat beter leerden kennen.
 
Binnenkort zal ik wat meer over onze vakantie vertellen zodra ik mezelf door de foto's die ik nam geworsteld heb en door de berg was die ligt te wachten. Ik kom ook gauw weer bij jullie langs.
 
 
 
Bye,
Hwyl,
Groetjes,
 
Marian


 

maandag 15 juli 2013

Dahlia

 
I could show you more of the Geranium Endressi that is still blooming and will continue to do so during the whole summer and of the Woman's mantle almost fading now but I won't, I will give this first Dahlia blooming in the garden its very own post. Just a tiny spot from afar but so very beautiful when looked at from closeby.
 
 
 
Have a happy new week,
 
 
Marian
 
 
 
 

zondag 14 juli 2013

Haakwerk geïnspireerd kaartje

 
Het was best lang, héél lang geleden dat ik nog eens een kaartje maakte
maar na het zien van de blik-geïnspireerde kaartjes bij Anneke en Godelieve
en mijn haakwerk gadeslaand, besloot ik een haakwerk-geïnspireerd kaartje
te proberen maken. Ik dacht streepjes, boogjes, kleurtjes
en dit is het resultaat, héél simpel wel, er kwamen
zelfs geen stempels aan te pas maar de inspiratie is toch duidelijk, niet?
En dat er een vlinder op moest stond vast. Die lag al een tijdje te wachten
om in een zomers kaartje verwerkt te worden en dit werd het uiteindelijk.
Het is intussen wel nog altijd wachten op de eerste vlinder in de tuin.
 
 
This is my 'summer crochet project' inspired card.
I got the idea from Anneke and Godelieve who both made a tin inspired card.
There's inspiration to be found everywhere.
 
 
 
Marian
 
 
 
 

zaterdag 13 juli 2013

Of a little curious insect

 
 
 
Toen ik wat foto's wou gaan maken van de Anemonen die bloeien in een pot,
merkte ik dit curieuze insect op dat me met veel interesse aan het gadeslaan was.
 
I had planned on taking some pictures of the Anemones blooming in a container
but then noticed the little insect that was curiously watching me.
 
 
 
 
En zo kwam het dat ik vanaf dat moment het insect als onderwerp voor de foto's koos.
 
And so the insect became the subject of my photography instead.
 
 
 
 
Dat had onze kleine langpotige vriend al gauw door.
 
That didn't stay unnoticed by our little longlegged friend.
 
 
 
 
Aanvankelijk draaide die zich een beetje verlegen om.
 
At first it turned its back on me looking a little bit shy.
 
 
 
 
Heel even nam hij zelfs aanstalten om weg te vliegen.
 
At some point it even started to spread its wings, ready to fly away.
 
 
Maar uiteindelijk... nam de nieuwsgierigheid toch de bovenhand.
 
But eventually... its curiosity got the better of it.
 
 
 
 
 
 
 
Marian
 
 
 
 

donderdag 11 juli 2013

Brugge 'die scone'

 
Bruges 'the beautiful'
 
 
 
On a sunny day earlier this week,
I had to be in the area of Bruges
and decided to pay this lovely city a visit.
I hadn't been there for far too long really.
Once, many years ago, Bruges was the place
where I worked and I drove all the way up
and down there every single day then.
Not anymore though so this time I decided
to enjoy the buildings and places every tourist
coming to Bruges just has to see.
My conclusion could only be this:
Bruges really is beautiful,
it deserves to be called 'Brugge die scone',
There's something of interest to be discovered behind every corner.

Op een zonnige dag eerder deze week
moest ik in de buurt van Brugge zijn
en besloot ik daarom deze stad eens een bezoekje te brengen.
Het was eigenlijk veel te lang geleden dat ik er nog eens was.
Ooit reed ik elke dag op en af naar Brugge toen ik er nog werkte
maar dat is intussen jaren geleden.
Dit keer besloot ik om een wandeling te maken langs enkele van de
plekken die elke toerist die Brugge bezoekt gewoon gezien moet hebben.
Mijn conclusie was dat het toch echt wel een mooie stad is
waar werkelijk achter elke hoek wat om te ontdekken valt.
Wandelen jullie mee?
 
 
 
De Grote Markt with the statue of
Jan Breydel and Pieter De Coninck.

De Grote Markt met het standbeeld van
Jan Breydel en Pieter De Coninck.
 
 
 
Houses on the Grote Markt
and the typical horse carriages
you see all over town.

Huizen op de Grote Markt
en de typische paardenkoetsen
die je door heel de stad tegenkomt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Right next to the Grote Markt
there's another important square
called the Burg.
 
Naast de Grote Markt is de Burg,
een belangrijk plein in Brugge.
 
 
 
 
 
Façade of the Town hall.
 
De gevel van het stadhuis.
 
 
 
 
 
No matter where you look or where you walk,
there's always something worthwhile to photograph.
 
Waar je ook kijkt of wandelt, er is altijd
wel wat moois te fotograferen.
 
 
 
View on the Belfry.
 
Zicht op het Belfort.
 
 
 
View from the Rozenhoedkaai.
 
Zicht vanaf de Rozenhoedkaai.
 
 
 
The bridge leading to one of the town's most pieceful an quiet places.
 
De brug die leidt naar één van de meest vredige en rustige plaatsen van de stad.
 
 
 
 
 
 
 
 Houses along the Reien.
They fit like a puzzle it seems,
and one looks even more fairytale like than the other.

Huizen langs de Reien.
Ze passen in elkaar als een puzzel lijkt het wel,
en het ene huis ziet er nog sprookjesachtiger uit dan het andere.Taking one of the boattrips on the Reien
is something I've never done but it looks like a great experience
especially on a beautiful day like this.

Zo'n boottocht op de Reien maakte ik nog nooit
maar het moet een aangename belevenis zijn,
in het bijzonder op een mooie dag als deze.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Some details of the Gruuthuuse palace and
of the Church and Hospital of Our Lady right next to it.
 
Enkele details van het Gruuthuuse paleis
en de Onze-Lieve-Vrouwekerk en -hospitaal er vlakbij.
 
 
That was it for this walk along some of Bruges' wellknown spots.
I hope you enjoyed it and I want to wish you all a beautiful weekend already.
 
Dat was het voor deze wandeling langs enkele van Brugges welbekende plekken.
Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en ik wens jullie alvast een mooi weekend toe.
 
 
Marian