woensdag 30 november 2011

chestnut mushrooms

kastanjechampignons of kastanjepaddestoelen
lijken heel erg op de gewone witte champignons
maar hebben een bruin hoedje.
In plaats van ze meteen in schijfjes te snijden
vond ik het wel eens de moeite ze eerst aan een
fotosessie te onderwerpen.
Het was zo'n ingeving van het moment dus
een bakje champignons gewoon vlug op tafel geleegd
en een beetje van alle kanten gefotografeerd.
Kan je niet echt foodstyling noemen
maar daar was ook niet echt tijd voor.
De paddestoelen moesten wél nog klaargemaakt worden.
Twee bakjes champignons in schijfjes in de pan.

Smakelijk!
Of houden jullie niet zo van paddestoelen in gerechten?


Groetjes,
Marianmaandag 28 november 2011

23 to 43


Van 23 naar 43
While cleaning the garage a while ago,
these cuties turned up.

Toen ik een tijd geleden de garage opruimde,
doken deze schattige laarsjes op.
I didn't know I still had these
but ever since they turned up again
and stand there in a corner of our kitchen,
they keep drawing my attention.
So today, I thought it was time
for a little comparison and some pictures.

Ik had er geen idee van dat ik ze nog had
maar sedert ik ze terugvond en ze
in een hoekje van de keuken staan
blijven ze keer op keer mijn aandacht trekken.
Vandaag vond ik het tijd geworden
voor een kleine vergelijkende studie.Little one: size 23
Big one: size 43

Klein=maat 23
Groot=maat 43One and the same son
wore/wears these.

Allebei werden/worden ze gedragen
door één en dezelfde zoon,Doesn't time fly?

Wat vliegt de tijd!


For everyone who still has small children,
enjoy every moment of it,
they're all grown up before you even notice.

Voor iedereen die nog kleine kinderen heeft,
geniet van elk moment
want voor je het weet zijn ze groot.

Dit gezegd zijnde:


Slurp elk moment in je op


Het leven raast voorbij als er kinderen komen, je hoeft niet hoogbejaard te zijn om dit te erkennen. ‘Voor je het weet zijn ze groot’, ‘Geniet er nog maar van’, ‘Ze zijn nu nog zo lekker klein’ – als je na acht maanden nog steeds 3x per nacht door je baby gewekt wordt, of je peuter weigert standaard te doen wat je zegt, dan verliezen deze clichés werkelijk elke zweem van geloofwaardigheid. Maar wat jij niet weet: degene die het zegt, doet enkel aan projectie. Hij verlangt zelf naar een rimpelige baby in zijn wieg, die innige omhelzing als je elkaar 24uur niet ziet, zijn eerste volzin ‘Ik vind jou lief’ … En voor je het weet ontsnappen dezelfde woorden uit je eigen mond. Want het is zo waar. Uiteindelijk slaapt elk kind door, wordt elke niet-etende peuter groot en mogen luiers en tutten op een dag de vuilbak in.


Bron: Ouders van nu, nr 10, oktober 2007Bye,
Marian

Groetjes,
Marian


zondag 27 november 2011

Sun Magic


And then there was SUN again.

En toen was er weer even ZON.


Magically all colours reappeared
and looked brighter than ever.

Als bij toverslag waren plots
alle kleuren terug, levendiger dan ooit.

And did you notice?
Shadow!

En zag je het?
Schaduw!


 
There was a blue sky

Er was een blauwe lucht

and even the grass had
something magical about it.

Zelfs het gras had iets magisch.


The pansies looked happier than ever.

De viooltjes zagen er vrolijker uit dan ooit.


And would you believe this?
A butterfly at the end of november.

En wie had dat gedacht?
Een vlinder eind november.


Even if it was just for a short time,
this bit of sun magic was very welcome.

Ook al was het maar voor even,
dit beetje zonnemagie was heel welkom.

Once the sun was gone,
everything turned back to its
foggy mysteriousness.

Eens de zon verdwenen was,
keerde alles terug naar zijn
mistige mysterieuziteit.Bye,
Marian

Groetjes,
Marian


zaterdag 26 november 2011

Red and green

After making the wreath
from my previous post,
my attention was drawn
to more red and green
in the house.

Na het maken van de krans
uit mijn vorige post,
viel me nog meer
groen en rood in huis op.
Not intentionally
but somehow
it found its way
into the house.

Het is er niet om gedaan
maar het vond gewoon
zijn weg in huis.
With the lot of candles
that have been burning recently,
it brings a little bit of an early wintery
and christmassy athmosphere.

Met de berg aan kaarsjes
die we de laatste tijd branden,
brengt het al een beetje een vroege
winterse kerstsfeer.
Does it begin to feel a bit like
Christmas already at your place too?

Doet Kerst ook bij jullie
al een beetje zijn intrede?
Red cranberries found their way
into these delicious muffins.
You can find the recipe here.
I couldn't find any almond flour though
so I used all-purpose flour.
And I used all fresh cranberries that I chopped up
since I didn't have any dried ones at hand.

Rode veenbessen vonden hun bestemming
in deze lekkere muffins.
Het recept ervoor vind je hier.
Ik vond geen amandelbloem
en gebruikte daarom gewone bloem in de plaats.
Ik gebruikte ook enkel verse veenbessen
die ik in stukjes hakte
want gedroogde veenbessen had ik niet voorhanden.
Our daughter quickly drew this STAR on the garage window
while leaving for school.
Worth a picture I thought
although she asked me not to show it on my blog.
It wasn't drawn well enough she said.
I didn't listen as you can see.
I loved it and it brings more of that
pre-chrismassy athmosphere, doesn't it?

Dochterlief tekende vlug vlug deze STER
op het aangeslagen venster van de garage
toen ze naar school vertrok.
Vond ik een foto waard.
Al vond zij dat ik de foto niet op mijn blog moest plaatsen
 want deze ster was helemaal niet goed getekend.
Mmmm, tja... Ik vond 't mooi en ook al zo 'kerstgevoel'
dat ik het hier niet kon weglaten. 

 
Have a lovely weekend everyone!

Fijn weekend iedereen!


Bye,
Marian

Groetjes,
Marian


donderdag 24 november 2011

crabapples

These are crabapples from a tree
in the garden of my parents in law.

Deze malusappeltjes komen van een boom
in de tuin van mijn schoonouders.
Not only do those crabappletrees
flower beautifully in spring,

Niet alleen bloeien deze malusboompjes
prachtig in de lente,
they provide the most beautiful
red crabapples in autumn.
Just beautiful to see in the garden...

ze geven mooie rode
wilde appeltjes in de herfst.
Heel mooi om zien in de tuin...
...and aren't these red apples ideal for 
Christmasdecorations?

...en zijn deze rode appeltjes niet ideaal
om te gebruiken in Kerstdecoraties?
I decided to make a wreath
out of the crabapples 
I could pick and bring home.

Ik besloot een krans te maken
van de malusappeltjes die ik mocht
plukken en mee naar huis brengen.
I just glued the apples to a styrofoam wreath
and filled up the spaces with Iceland moss.
I really should have painted the wreath green first though
because with the apples shrinking slightly by now,
some white of the styrofoam wreath becomes visible.
Only thing I can do now is use more Iceland moss.

Ik lijmde de appletjes op een isomo(piepschuim) krans
en vulde de ruimtes ertussen met Ijslands mos.
Een volgende keer zou ik eerst de krans groen verven
want met de appeltjes die nu wat beginnen te krimpen
zie je hier en daar wat wit van de isomo krans.
Het enige wat ik er nu aan kan doen is
meer Ijslands mos toevoegen.


You know what I would love?
To have a crabappletree in our own garden.
Beautiful blossoms in springtime
and lovely red little apples in autumn,
a wonderful tree don't you think?

Weet je wat ik wel zou willen?
Een malusboompje in eigen tuin.
Prachtige bloesems in de lente
én rode appeltjes in de herfst,
heerlijk toch?


Bye,
Marian

Groetjes,
Mariandinsdag 22 november 2011

a blue bird


Nog altijd dikke mist hier
maar ik had zin in wat kleur
en vond dit schattige blauwe vogeltje
op het internet.


Foto internet

Is het geen prachtig blauw?
Het is het mannetje van de Indigo Bunting
en komt enkel voor in Amerika.
Op de kaart hieronder zie je waar precies.


Het vrouwtje heeft, zoals vaker het geval bij vogels en dieren,
niet die prachtige blauwe kleur
maar is gewoon bruin.

Meer mooie foto's van dezelfde fotograaf
vind je HIER.Photo internet


Not my picture,
certainly not in our garden
or anywhere around here.
This little bird is the male Indigo Bunting.
You can read more about it here.
I found this photo on the internet,
and then found even more
gorgeous pictures of the same photographer.
Just take a look if you want to.


Bye,
Marian

Groetjes,
Marian

donderdag 17 november 2011

Fogginess

 
Yesterday I decided to take my camera with me
and photograph the fog through the car window.
I took the smaller, quiet roads.
In fact, I didn't see one other car.
Think I'll take these roads more often...
 
Gisteren besloot ik mijn fototoestel mee te nemen
en de mist te fotograferen vanuit het autoraam.
Ik nam de rustige binnenwegjes.
Niet één andere auto tegengekomen.
Denk dat ik deze wegjes wat vaker neem...
 
 
 


Beautiful or just plain creepy?
Or a bit of both? 
What do you think?

Mooi of gewoon griezelig?
Of een beetje van allebei?
Wat denken jullie?Bye,
Marian

Groetjes,
Marian