vrijdag 31 augustus 2012

Postcards from De Panne
I thought that was a suitable title for this post.

'Postkaarten van De Panne'.
Dat vond ik wel een passende titel voor deze post.
 
 
 

While walking along the Zeedijk in De Panne,
my attention was drawn to the colourful striped wooden houses on wheels
all along the beach. Allthough the weather wasn't that good, the sky
 made the striped cabins come out so very pretty,
like on a postcard, hence the title of this post.

Terwijl we langs de Zeedijk in De Panne wandelden,
vielen me de kleurrijke, gestreepte, houten huisjes op wielen op
langs het strand. Ook al was het weer niet bijster goed, de lucht
deed de gestreepte strandcabines heel mooi uitkomen,
zoals op een postkaart, vandaar de titel van deze post.
 
 
 

The cabins are used for storing the lying chairs and cushions
you can rent on the beach.
Noone really felt like renting a chair that day though.

De cabines worden gebruikt om er de ligstoelen en kussens
in te bewaren die je kan huren op het strand.
Niemand had die dag duidelijk zin om er een ligstoel te huren.
 
 
 
 
Turning your back to the sea, you see this,
huge apartmentbuildings full of tourists
who love to spend time at the Belgian coast during summer.
In front of those, just on the beach,
white cabins holding the personal belongings
of their owners.
 
Als je je rug naar de zee toe keert, zie je dit,
grote apartementsgebouwen vol toeristen
die graag hun zomer aan de Belgische kust doorbrengen.
Ervoor, net op het strand,
witte cabines met de persoonlijke strandspullen erin
van hun eigenaars.
 
 
 
 
And sometimes there's and older pretty building
squeezed in between the apartmentbuildings.
 
En tussen al die apartementsgebouwen in
ontdek je dan soms zo'n ouder, mooi gebouw.
 
 
 
 
Another view towards the beach,
and then we continue our stroll along the Zeedijk.
 
Nog eens richting zee kijken
en dan vervolgen we onze wandeling op de Zeedijk.
 
 
 
 
At the end there's the Esplanade square
where there's a statue of Leopold I
who arrived here from England in 1831
to become the first king of Belgium.
 
Op het einde van de dijk is er het Esplanade plein
waar er een standbeeld van Leopold I staat
die hier voet aan land zette in 1831
om de eerste koning van België te worden.
 
 
 
 
It's normally a place where a lot of people sit down
on the stairs surrounding the statue
but not this time, due to the bad weather I guess.
 
Normaal zitten hier heel wat mensen op de treden
rond het standbeeld maar dit keer niet.
Dat zal met het mindere weer te maken hebben gehad.
 
 
 
 
Only this little guy. He probably wondered what happened
to the dress-sword op Leopold I.
That was cut off and stolen earlier this year
and hasn't been replaced or retrieved yet.
Now Leopold just holds the handle of his sword.
 
Alleen dit kleine kereltje. Hij was zich wellicht aan het afvragen
wat er met de degen van Leopold I gebeurd was.
Die werd eerder dit jaar afgezaagd en gestolen
en is nog niet vervangen of teruggevonden blijkbaar.
Nu heeft Leopold dus enkel een handvat vast.
 
 
 
 
Oh, and then we discovered some of the little figures
on sticks from the Spanish artist we visited the art work from
in the villa Le Chatulier earlier that day.
 
Oh, en dan ontdekten we enkele van de kleine figuurtjes
op stokken van de Spaanse artiest van wie we eerder die dag
het kunstwerk bezochten in de villa Le Chatulier.
 
 
 
 
On the way back, I was totally intrigued by the beauty
of these phlox growing in a front garden,
right next to the most shabby green mailbox.
Those colours matched beautifully and the fact
that that mailbox was so shabby just made the picture.
 
Op de terugweg was ik helemaal weg van
de mooie phlox die in een voortuintje groeide,
pal naast een groene afbladderende brievenbus.
De kleuren gingen zo goed samen en het feit
dat de brievenbus er wat sjofel uitzag en
zelfs een beetje scheef stond, zorgde voor
een prachtig plaatje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The end  of a drowsy
and yet beautiful day by the sea.
 
 Het einde van een druilerige
en toch mooie dag aan zee.

We certainly weren't the only ones
who chose to go for a walk that day.

We waren in elk geval niet de enige
wandelaars daar die dag.Marian


 
 

donderdag 30 augustus 2012

Beaufort 04 in De Panne

 
 
 
Op de valreep, net voor het einde van de grote vakantie,
 een uitgebreid verslagje van een namiddagje 'uit' dichtbij huis een tijdje geleden.
 
Het ging richting De Panne, aan zee. Het weer was
allesbehalve, veel wind en er vielen ook druppels, maar dat kon
niet deren. Na de koffie met taart, we waren op bezoek, besloten
we met een deel van het gezelschap toch even de benen te strekken.
 
Niet iedereen had zin in een strandwandeling en daarom maakten
we er een wandeling door de straten en langs een stukje zeedijk van.
 
In de Dumontwijk was in villa Le Chalutier een deel van Beaufort 04
te zien. Het is een kunstwerk van de Spaanse kunstenaar Isaac Cordal
met als thema 'Waiting for Climate Change'. Hier kan je er meer over lezen.
 
De Dumontwijk in De Panne is een wijk die ontstond eind negentiende en
begin twintigste eeuw onder leiding van architect Alexis Dumont.
Dit resulteerde in een wijk met alleenstaande cottages, elk met eigen naam
en allemaal verschillend van elkaar. Nu nog zijn de cottages er, omringd
door elk hun eigen tuin. Wij liepen slechts door één straat van de wijk
op weg naar Beaufort 04. We zagen mooie villa's mét juweeltjes van tuinen
eromheen en volop bedrijvigheid in en rond tuin en huis dat ik het dan
gewoon een inbreuk op de privacy van de mensen zou vinden om daarvan
zomaar foto's te beginnen nemen. Er staan echter ook veel villa's die aan
een opknapbeurt toe zijn, zoals je op een foto kan zien, en villa's te koop,
zoals de witte met torentje en fraaie luikjes, en die konden wel op de foto.
 
In zo'n villa die wel een opknapbeurt kan gebruiken, is Beaufort 04
ondergebracht. De kunstenaar maakte een heleboel kleine figuurtjes
die overal in het huis verspreid staan, en die gelaten, passief, wachten
om uiteindelijk verzwolgen te worden door de gevolgen van de
klimaatveranderingen. Alle kamers in het huis waren herschapen in
een zandbak of waterbak(niet echt water maar dat leek het wel) waarin
de figuurtjes min of meer weggezakt waren. Je kon de kamers dus ook
niet in maar moest door het deurgat kijken om wat te zien. Enkel in het
midden waar een grotere ruimte was, kon je langs de centrale zandbak
heen stappen zodat je door kon lopen naar de achter liggende kamers
waaronder de keuken waar de figuurtjes in bootjes ronddobberen
en het lijkt alsof ze allemaal hun laatste sms-en aan het versturen zijn.
De figuurtjes in de centrale zandbak hebben dan weer allemaal hun aktentas
stevig vast en die in de eerste kamer die je tegenkomt hebben
een zwemband rond, net als de figuurtjes in de laatste kamer van het huis.
Die staan niet in zand maar ook in 'water' en zijn ingekleurd. Eén figuurtje
staat op een balk, hoog en droog, net als de figuurtjes die je ook op het
strand van de Panne kan tegenkomen. Die staan op hoge palen op het strand.


Little figures, waiting for climate change,
have invaded one of the villa's in the Dumontwijk in De Panne
on the Belgian Coast. While in De Panne for a family visit, 
we decided to pay the work of art by the Spanish artist Isaac Cordal a visit.
You can read more about it here.
 It is part of Beaufort 04,
the fourth edition of the Triennial of Contemporary Art by the Sea in 2012.
Read more about it all here.
There are a lot of beautiful houses on the Dumontwijk,
named after the architect Alexis Dumont who drew it,
but there are also a lot of cottages being renovated or for sale.
It's in one of those to be renovated villa's, Villa Le Chatulier, that the
work of art was presented.
Every room was transformed into a sandpit or waterpit (not real water
but it looked like it) so you could only see the figures
through the doorway of each room,
except for the central sandpit you could walk past
to be able to get to the rooms in the back of the house.
Come have a look?
 
 
 
 

  
Villa Le Chatulier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik vond het ene groene sprietje in de centrale zandbak
wel bijzonder. Niet gepland/geplant maar het gaf het kunstwerk
zeker een meerwaarde. Een boodschap misschien ook.

Of course I noticed this unplanned but perfect little green leaf
in the big sandpit. Thought it even told some kind of message
in the midst of all the passive looking figures who were just waiting. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tot zover Beaufort 04, nog te bezoeken tot eind september.
In een volgende post meer De Panne.

That was it for Beaufort 04.
It can still be visited until the end of september 2012,
More of De Panne in a next post.

 
Groetjes,
Marian

Bye,
Marian


 
 

woensdag 29 augustus 2012

Cornflowers

 
I also took some pictures of the cornflowers
I harvested the seeds from recently.
They were definitely at the end of their bloom
but still worth to be taken a picture off I thought.


 
 
 
 
 
 
 
Marian
 
 
 
 

dinsdag 28 augustus 2012

Harvest time

 
Isn't August the harvest month?
Unfortunately, I don't really have anything to harvest
in our garden. How I would love to harvest something like
raspberries, pumpkins or fresh vegetables from the garden
or... poppy seeds or other seeds... but even that's a no go.
No worries, I harvested anyway, in other gardens ;-)
with permission of course.
Not vegetables or pumpkins or raspberries but seeds.
It's amazing how pretty seedpods can look.
They almost always remind me of something
and thus get named by me accordingly.
Remember the chandelier seedpods from a while ago?
Well, what about these sunny seedpods?
 
 

And these roses seedpods? Don't you think?
 
 
Orrrrr..... do I have too much imagination ;-)
  
 
I also harvested some seeds of cornflowers.
If you turn these upside down, I would call them....
 
 
 .... straw hat seedpods maybe?
Feel free to suggest better names.
 


 
 
 
Bye,
Marian


 
Oh, I did harvest the few Hydrangea flowers in the garden
to be dried inside.
How was your harvest so far? 
 
 
 
 

maandag 27 augustus 2012

A preview of fall?

 
 
That's what we got this weekend.
A lot of wind and rain.
Last week, I took some pictures in the garden.
Little bits predicting nature is ready for fall I guess,
even if we are not yet.
;-)
 
Een voorproefje van de herfst?
Dat is in elk geval wat we dit weekend kregen.
Veel wind en regen.
Maar vorige week al maakte ik deze foto's in de tuin.
Kleine beetjes die voorspellen dat de natuur
klaar is voor de herfst, ook al zijn wij dat misschien nog
helemaal niet.
;-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
But isn't autumn/fall, with its changing colours,
 a wonderful season as well?
 
Maar is ook de herfst met zijn veranderende kleuren
geen prachtig seizoen?
 
 
 
Have a wonderful new week everyone,
Marian
 
Fijne nieuwe week iedereen,
Marian
 
 
 

donderdag 23 augustus 2012

Golden glow

 
 

It's amazing how the Geum I bought
at the end of spring, has been producing
new flowers over and over again.


Ongelofelijk hoe de Geum die ik
op het einde van de lente kocht,
alsmaar nieuwe bloemen bleef produceren.
 
 
 
 
 

From a little plant,
it has grown and developed roots
in a pot on the terrace
and so it could safely be
planted out into the garden,
pretty sure it was strong enough now
to conquer the clay soil.
We normally have to wait
until way into autumn
before we can plant anything out
because the claysoil is normally
much too hard to work during summer
but july was so wet, we could give it
its place in the garden much sooner
which of course is much better for the plant,
the soil being warmer still and it having more
time before winter to settle.
 

Van piepklein plantje,
is het intussen uitgegroeid tot een
uit de kluiten gewassen exemplaar
dat de pot waarin ik het zette
helemaal vulde.
Vandaar dat ik het nu wel aandurfde
om de Geum in de volle grond uit te planten.
De strijd tegen de zware kleigrond zal nu wel lukken.
Pas aangekochte kleine plantjes halen het hier nooit
als ik ze onmiddellijk in de volle grond plant,
hoe ik die ook voorbereid, heb ik intussen geleerd.
Ze moeten hoedanook eerst in pot 'groot' worden
om pas dan uitgeplant te worden
en dan is het 'fingers crossed' dat ze het verder goed doen
dwz overleven. Van heel veel uitbreiden is nooit sprake,
en al zeker niet van woekeren wat dan weer een voordeel is.
Normaal moet met dat uitplanten gewacht worden tot een eind in de herfst
omdat tijdens de zomermaanden de grond meestal bikkelhard is
en niet om in te werken, maar met de voorbije natte julimaand
was dit nu anders en eind juli plantte zoonlief voor mij
de plant waar ik ze wou hebben in de tuin.
Best wel goed want nu heeft de Geum langer de tijd
om zich te settelen voor de winter er aankomt.

 
 
 
 

We have a very shadowy garden
but in the morning, the sun manages
to peak through and make some
sunny patches appear on the grass,
as you could see in the former post.
Then, in the afternoon, everything
stays in the shadow, an ideal place
to be when there's a heatwave.
In the evening, the border finally
gets a bit of sun, the border where now
the Geum has been planted out
for about a month.


We hebben een heel schaduwrijke tuin
maar 's morgens slaagt de zon erin
om toch hier en daar door te schijnen
zodat we wat zonnige plekken op het gras krijgen,
zoals je in vorige post ook al kon zien.
In de namiddag hullen het gras en de border zich
 in de schaduw, een ideale plaats
om te vertoeven als er eens een hittegolf passeert.
's Avonds krijgt de border dan eindelijk wat zon,
en daar staat nu ook de Geum al zowat een maand.
 
 
 
 
 

It's doing well and when the sun shines on it
in the evening, the little red flowers are like
little lights in the border.
The sun gives the red flowerleaves
a nice golden glow.


Ze doet het goed en als de zon 's avonds van de partij is
geeft die de rode bloemen een gouden gloed.
Ze zien er dan uit als kleine lichtjes in de border.
Ik hoop dat dit een blijver is
en stiekem hoop ik toch dat deze plant zich nog uitbreidt.

 
 
 
Marian
 
 

woensdag 22 augustus 2012

Dew dropsI love dew drops,
on flowers,
on edges of leaves,
on blades of grass,
...


Dauwdruppels vind ik mooi,
op bloemen,
op bladranden,
op grassprieten,
...

I especially love
how the sun
made these
dew drops appear 
on photo.


Dit keer
vond ik het bijzonder mooi
hoe de zon de dauwdruppels
er op foto liet uitzien.


It's like
a bit of magic
I wanted
to share here.


Een klein beetje
magie 
die ik jullie
niet wou onthouden.


Later on that day,
dew drops gone,
I discovered this
little wonder in the grass.


Later die dag,
de dauw verdwenen,
merkte ik dit
klein wondertje op in het gras.

A first sign of autumn maybe?

Een eerste teken dat de herfst dichterbij komt misschien?