dinsdag 27 augustus 2013

Snowdonia - Eryri (3)


In this post, I want to take you all to Wales again one last time and share some more views of Snowdonia national park.

In deze post wil ik jullie graag allemaal voor een laatste keer meenemen naar Wales en nog wat beelden van Snowdonia national park delen. 
 
 
  


 


Away from the mountains, a walk on Snowdonia's beaches is also
worth the effort. Imagine living in one of the houses in the above picture.
Must be heaven.

Weg van de bergen is een wandeling langs de stranden van Snowdonia
ook heel erg de moeite. Stel je voor te wonen in één van de huizen
op bovenstaande foto. Hemels!
 


You can see the Isle of Anglesey on the horizon.
Unfortunately we didn't have time to visit it.

In de verte zie je het eiland Anglesey.
Jammergenoeg hadden wij niet de tijd om het te bezoeken.


 


I don't know if you can find these kind of stone walls all through Great Britain
but they certainly caught my eye in Wales. The walls are always constructed the same way
and mark the boundaries of huge pieces of land.

Geen idee of je deze soort stenen muren overal in Groot-Brittannië vindt
maar mij vielen ze in elk geval op in Wales. Altijd op dezelfde manier opgebouwd
markeren ze de grenzen van grote stukken land.
This wall got the name 'Hadrian's wall' from us.
I know Hadrian's wall must be much higher and wider and way up north
but this wall going on and on somehow made us think of it.
I guess we'll have to go and see the real thing sometime as well
and learn more about Roman history in Great Britain then.
I doubt Hadrian's wall is as pretty and fairytale like as these lovely walls though.

Deze muur kreeg van ons de naam 'Muur van Hadrianus'.
De echte muur van Hadrianus zal wel veel hoger en breder zijn
en ligt ook een stuk noordelijker in Groot-Brittannië
maar deze lange doorlopende muur deed er ons
op de één of andere manier aan denken.
Al betwijfel ik dat de echte muur van Hadrianus even
mooi en sprookjesachtig is als deze muurtjes.It must be a huge job to build these walls. They're a beautiful feature in the landscape.

Wat een werk moet het zijn om deze muren te bouwen. Ze zijn een heel mooi gegeven
in het landschap.

 
 
 
I want to finish this Snowdonia series with this magical view.
Do you notice the lake in the middle of the picture?
 
Deze serie over Snowdonia sluit ik graag af met dit magische uitzicht.
Merk je het meer op in het midden van de foto?
 
 
 
 
Marian
 
 
The other Snowdonia posts can be found here and here.
 
De andere Snowdonia posten kan je hier en hier zien. 
 
 

zondag 25 augustus 2013

Flowers in August

 
 
 
Hey everyone! The past week, I've been busy with laundry and ironing and the general cleaning up that comes with kids returning home from camp. That's why I haven't spent any time behind the computer lately but I will stop by all of your blogs again soon and hope to be posting more often again as well. First of all I really wanted to show the Zinnias that have been blooming in their pots on the terrace. I sowed them directly in the pots outside at the end of May and had to wait quite a long time before they started to really grow. At the beginning of July things  looked so bad I thought  there weren't going to be any flowers but then, as August drew nearer, the Zinnias had what looked like a growth spurt, flower buds started showing and a colourful display of flowers followed. Another great thing is Zinnias attract butterflies, so these lovely creatures found our garden again as well. Love it!
 
Hallo iedereen! De laatste week ben ik nogal druk geweest met de was en strijk en opkuis die er is wanneer de kids terugkomen van kamp. Vandaar ook dat ik de laatste tijd niet achter de computer te vinden was maar binnenkort breng ik al jullie blogs een bezoekje én hoop ik zelf ook weer meer te posten. Allereerst wil ik jullie laten meegenieten van de Zinnia's die in potten op het terras in bloei staan. Ik zaaide de Zinnia's eind mei buiten in de potten en het duurde best lang voor die begonnen te groeien. Begin juli zag het er nog altijd maar pover uit en dacht ik dat er geen bloei zou zijn maar naarmate augustus dichterbij kwam, kregen de planten een ware groeispurt, knoppen kwamen tevoorschijn en een kleurrijk schouwspel van bloemen verscheen. Intussen hebben de vlinders de Zinnia's ontdekt en zijn ook die een vaste waarde geworden op het terras. Fantastisch vind ik dat!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleine Vos en Distelvlinder delen een bloem,
een heel uitzonderlijke gele Zinnia in het grotendeels roze getint schouwspel van bloemen.
 
 
 
Marian
 
 
 

zaterdag 17 augustus 2013

Back to the roses


FromWales we fly all the way back to Kortrijk, Belgium. That's where the rose garden I talked to you about before is situated. I completely forgot to mention that in the first post. So Kortrijk it is. The rose garden is divided into an English garden where roses are combined with perennials, a French garden where the roses grow in buxus parterres, a garden that contains all the golden roses from every year, a cut rose garden, a historical garden which brings the history of the rose and a trial garden where new roses are 'tried out' and reviewed for two years and from which a golden rose is chosen every year. In this post I'll show you some of the roses from the English and French garden.
 
Van Wales vliegen we gewoon terug naar Kortrijk want dat is waar de rozentuin zich bevindt waar ik het eerder al over had. De stad waar die zich bevindt vergat ik toen te vermelden. Kortrijk dus. De rozentuin bestaat uit een Engelse tuin waar rozen gecombineerd worden met vaste planten, een Franse tuin waar de rozen in buxus parterres staan, een tuin met alle gouden rozen van elk jaar, een snijbloementuin, een historische tuin waar de geschiedenis van de roos naar voor komt en een proeftuin waar nieuwe rozen gedurende twee jaar 'uitgeprobeerd' en gekeurd worden en waaruit elk jaar een gouden roos gekozen wordt. In deze post toon ik jullie enkele van de rozen uit de Engelse en Franse tuin.
 
 
Ballerina - Bentall
 
Sally Holmes - Holmes
 
Speelwork - Kordes
 
Lovely Fairy - Spev.
 
Friesia - Kordes


Fellowship - Harkness
 
Hortiflora - Delforge

Marie Luise Marjan - Kordes
 
 
Pernille Poulsen - Poulsen
 
Robe de Soie - Lens
 
 
This was the first part of the many roses I saw.
Do you have a favourite one in this collection?
I especially love the first and last one, Ballerina and Robe de Soie
(love the beautiful names as well),
but there are more roses to come and my number one favourite is among those.
It is a rose I hadn't heard of but it immediately caught my eye.
Well, I hadn't heard of most of the roses and they all caught my eye really
but that one I was especially drawn to.
Due to the trouble with uploading and posting, I decided to post
this selection of roses first. I'll show you more roses in a next post, promise ;)
 
Dit is het eerste deel van de vele rozen die ik zag.
Welke roos van deze collectie is jullie favoriet?
Zelf vind ik de eerste en de laatste echt prachtig,
dat zijn Ballerina en  Robe de Soie(mooie namen ook hé),
maar er komen nog meer rozen en daar zit mijn absolute favoriet tussen.
Het is een roos waar ik nog nooit van hoorde maar die onmiddellijk mijn aandacht trok.
Wel, eigenlijk trokken al de rozen mijn aandacht en had ik van bijna geen van de rozen
al gehoord maar die ene roos viel me in het bijzonder op.
Door de miserie met het uploaden van foto's en het posten,
besloot ik deze selectie van rozen al te posten.
Ik laat meer rozen zien in een volgende post, beloofd ;)
 
 
 
Marian
 
 
 
 
 

donderdag 15 augustus 2013

Snowdonia - Eryri (2)


Today, I'd love to show you all a bit of Wales again. 
Snowdonia is named after its highest mountain: Mt Snowdon.
The views from the summit are amazing.

Vandaag neem ik jullie graag allemaal nog eens mee naar Wales. 
Snowdonia is genoemd naar zijn hoogste berg: Snowdon.
Het uitzicht vanaf de top is onbeschrijfelijk.
 

 


 
 
These are both views from the top of Mt Snowdon.
Very peaceful looking but on the summit itself....
 
De foto's hierboven zijn vergezichten vanaf de top van de berg Snowdon.
Heel rustig en vredig uitziend maar op de top zelf....
 
 
 
 
Crowded! (at times at least)
People climbing up or coming down, taking pictures.
It's a miracle noone falls off....
 
Drukte! (met momenten in elk geval)
Mensen die de top opklimmen of net weer afdalen,
mensen die foto's nemen.
Een mirakel dat er niemand naar beneden tuimelt.
 
 
 
 
The way to the top and back gives beautiful views as well.
 
Maar ook de weg naar de top en terug levert mooie beelden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
More people admiring the view.
 
Meer mensen die van het uitzicht genieten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If you want to see more of Snowdonia,
the first post about it can be found here.

Voor wie nog meer Snowdonia wil zien,
de eerste post erover kan je hier vinden.
 Marian


 
 
 
 
 
 

dinsdag 13 augustus 2013

A rose garden

 
Een rozentuin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
It was only recently that I discovered there is an international rose garden on a 45 min drive from here. It's always open for visit and early this morning I was the only visitor there. I did take a lot of pictures of the blooming roses, one post won't be enough to show everything, so I thought I'd start with these overall views of the garden to give you an idea.
 
Heel recent nog maar ontdekte ik dat er op zo'n drie kwartier rijden van hier een internationale rozentuin is. Die is altijd open voor bezoek en deze morgen vroeg was ik er de enige bezoeker. Ik maakte heel wat foto's van de bloeiende rozen, teveel om in één post te tonen, dus dacht ik om te beginnen met wat overzichtsfoto's van de tuin om jullie een idee te geven.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for the tips considering the upload problem. It's still not solved and it doesn't seem to be a common problem. Wait and see for now....
About the pictures. My camera fails at the moment and seems to have had its best time. That's why I used a smartphone to make these pictures. New to me and a challenge and even more so because zooming in was out of the question. Only now did I realize how often I use that zoom button while photographing ;) But I loved the extra challenge. I hope the pictures appeal to you nevertheless....
 
 
Bedankt voor de tips ivm het uploadprobleem. Het is nog steeds niet opgelost en blijkbaar is het niet zo'n algemeen voorkomend probleem. Afwachten voorlopig.....
Over de foto's dan. Mijn camera laat het afweten, heeft zijn beste tijd gehad blijkbaar en daarom maakte ik deze foto's met een smartphone. Dat was best even wennen en bovendien was inzoomen uit den boze wat nog een uitdaging was. Ik besef nu pas echt dat ik voor de meeste van mijn foto's de zoomfunctie gebruik ;) maar ik vond deze extra uitdaging wel eens leuk. Hopelijk kunnen de foto's toch bekoren....
 
 
 
Marian