woensdag 30 april 2014

Disneyland Paris
To finish the Paris posts: Here are some pictures I took in Disneyland Paris.
 
Als afsluiter van de posts over Parijs: Hier enkele foto's van Disneyland Parijs.
 
 Adorable cuddly soft toys all over, here are Mickey and Minnie.
 
Schattige knuffels alom, hier Mickey en Minnie.
 
 

But there's Andy as well if that 's more your favorite.

Maar er is ook Andy als dat meer je favoriet zou zijn.Or maybe you prefer a balloon of Winnie?

Of misschien heb je het eerder voor een ballon van Winnie?I don't think I can visit anywhere without noticing flowers and trees.
 
Zelfs hier vallen bloemen en bomen me op.

I wonder what this tree is with long what seems like dried
empty seedpods hanging in it?

Ik vraag me af welke boom dit is met wat eruit ziet als
gedroogde lege peulen aan de takken?Apart from toys, balloons and attractions in a beautiful decor in
Disneyland's different 'lands', there are a lot of people everywhere
and long waiting lines on the attractions as a consequence.
Still, Disneyland is well worth a visit if you ever get the chance.
Beautiful. Magical even ;)

Naast de knuffels, ballonnen en attracties in een prachtig decor
in de verschillende 'landen' van Disneyland, zijn er natuurlijk veel mensen overal
en daarmee ook lange wachttijden aan de attracties maar toch is
Disneyland echt de moeite van een bezoek waard als je er ooit de kans
toe krijgt. Prachtig. Ja zelfs magisch ;)

 


 
 
Marian
 
 
  
 
 
 
 

maandag 28 april 2014

Playing....

... with pictures,
well, one picture actually,
one of the Bluebell pictures from a previous post.
So, here we go.
I used photoscape btw.
 
Original photo:

Because I keep being asked if this is really my picture,
I'll put the link to the original post I made where you can
see this and more pictures of the Bluebell woods in the area.
Click
 
 
First I used what in Dutch is called 'ontharden' which gives
the picture a brighter and more dreamy look.
 
Spelen met foto's, wel, die ene foto hierboven dan toch, dat is het origineel.

Omdat ik de vraag blijf krijgen of de foto door mij genomen is,
voeg ik hier de link toe naar de oorspronkelijke post die ik maakte waar je
deze en meer foto's kan vinden van de Hyacintenbossen hier in de buurt.
Klik
 
Ik gebruikte photoscape.
Eerst gebruikte ik het effect 'ontharden' waardoor de foto
er lichter en dromeriger gaat uitzien.
 
 
Then I used the effect of a watercolor painting.
 
Daarna gebruikte ik het waterverf schilderij effect.
 
 
This is how it looks in color pencil.
 
Zo ziet het eruit in kleurpotlood.
 
 
And this effect was called chalk stripes.
I used very small vertical stripes.
 
Dit effect heet krijtstrepen.
Ik gebruikte heel kleine verticale streepjes.
 
 
And that's it, nothing too far fetched but it's a beginning ;)
Amazing how just one click turns your picture
into a painting or color pencil or chalk stripe drawing.
What's your favourite?
 
En dat is het, eenvoudige bewerkingen maar het is een begin ;)
Ongelooflijk hoe je foto in één klik een
schilderij of kleurpotlood of krijtstreep tekening wordt.
Welke is jouw favoriet?
 
 
Marian
 
 
 
 
 
 
 

vrijdag 25 april 2014

More of Paris


As the weather has turned completely here now,
I remember our one day in Paris the week before Easter.
 
Terwijl het weer het hier intussen helemaal laat afweten,
haal ik herinneringen op aan ons dagje Parijs in de week voor Pasen.
 
 
 The Eiffeltower, a must see of course when you're in Paris for the first time.
 
De Eiffeltoren moet je natuurlijk gezien hebben als je voor het eerst in Parijs bent.
 
  
The Notre Dame of Paris.
 
De Notre Dame van Parijs.

 
I wondered what the copper statues on the tower were.
After some searching I found that these are three of the twelve apostles
standing on the four sides of the spike.
 
Ik vroeg me af wat de koperen standbeelden op de toren waren.
Na wat zoekwerk vond ik dat het drie van de twaalf apostelen waren
die aan de vier zijden van de spits staan.Cornflower blooming in the park around the Notre Dame.

Een korenbloem in bloei in het park rond de Notre Dame.One of the bridges in Paris people keep adding locks to.

Eén van de bruggen in Parijs waar mensen maar blijven slotjes aan hangen.The Louvre with its pyramid. I hadn't seen it(the pyramid) yet.
It wasn't there yet when I visited the Louvre years ago on a schooltrip to Paris.
 
Het Louvre met zijn pyramide. Die(piramide)had ik niet eerder gezien.
Die was er nog niet toen ik jaren geleden het Louvre bezocht op schoolreis.
 
 
No time to visit the Louvre this time.

Geen tijd om het Louvre te bezoeken deze keer.Just enjoying the views.

Gewoon genieten van het uitzicht.Les Tuileries. No blooming tulips anymore but there was this blossoming tree.

De Tuilerieën. Geen tulpen meer in bloei maar wel deze boom in bloei.
 
 View on Place de la Concorde with the Egyptian obelisk.

Zicht op Place de la Concorde met de Egyptische obelisk.


 Views from the Tuileries garden on the Egyptian obelisk of Luxor
and the Arc de Triomphe.
 
Zicht van de Tuilerieën op de Egyptische obelisk van Luxor
en de Arc de Triomphe.

 

Place de la Bastille.


Mont Martre.View of the Sacré Coeur on Mont Martre.

Zicht op de Sacré Coeur op Mont martre.View of Paris from Mont Martre.
That one skyscraper on the right towering above the rest of Paris is the Montparnasse tower.
After it was built, people thought it was so very out of place in the urban landscape
of Paris, from that time on no skyscrapers of more than seven stories high could
be built in Paris. The view from Tour Montparnasse is said to be magnificent though,
especially at night when you can see all the illuminated landmarks of Paris.

Zicht op Parijs vanaf Mont Martre.
Die ene wolkenkrabber rechts die boven de rest van Parijs uittorent is de Montparnasse toren.
Nadat die gebouwd was vond men het zo'n storend element dat er een verbod kwam op
het bouwen van wolkenkrabbers van meer dan zeven verdiepingen in Parijs.
Het zicht vanaf de toren is wel prachtig naar het schijnt, vooral 's avonds laat
als je de verlichte stad kan zien.Place du Tertre.

 

The Eiffeltower seen through a fence on Mont Martre.

De Eiffeltoren gezien doorheen een afsluiting vanaf Mont Martre.

 

One last view of the Sacré Coeur and that was it for our day in Paris.

Een laatste blik op de Sacré Coeur en dat was het voor ons dagje Parijs.MarianPS All my pictures of that day in Paris are a bit grainy. The ISO on my camera
was on 800 the whole day without me noticing or paying attention to it.
ISO 800 on a bright and sunny day....
But still wanted to share some pictures of Paris.

PS Alle foto's van die dag in Parijs zijn een beetje korrelig.
De ISO op mijn fototoestel stond de hele dag op 800
zonder dat ik het doorhad. ISO 800 op een heldere, zonnige dag....
Maar ik wou toch wat foto's van Parijs hier delen.
 


 

woensdag 23 april 2014

Walking in Bluebell woods

 
Wandelen in bossen vol wilde hyacinten. 
 
 
In België is vooral het Hallerbos bekend om zijn blauw tapijt van wilde hyacinten onder een nog pril frisgroen bladerdek van de bomen in de lente. Daar zijn we nog nooit geweest maar vorig weekend ontdekten wij dichter bij huis bossen van een kleiner formaat weliswaar maar toch ook met het wilde hyacinten tapijt en de moeite van het bezoeken waard. Geniet je mee?
 
Famous for its bluebells in Spring is het Hallerbos in Belgium(where I've never been sofar) but much closer by are also some interesting forests where the bluebells can be admired. Sit back and enjoy.
 
 
Eerst trokken we net de grens over naar Sint-Janskappel in Frankrijk waar je het regionaal park
Marguerite Yourcenar vindt. Een heel mooi natuurlijk park waar we naast wilde hyacinten ook een wit tapijt van daslook ontdekten.
 
Just across the border is Sint-Janskappel in France with its regional park Marguerite Yourcenar. A gorgeous natural park where we discovered not only bluebells but also a carpet of snowy white wild garlic.
 
 
 
 
 
Mooie natuurlijke mix van boshyacinten en daslook.
 
Beautiful natural mix of bluebells and wild garlic.
 
 
 
 
 
 Maar niet alleen de boshyacinten stelen de show,
ook de bomen zelf en de omgeving en vergezichten die je vaak hebt zijn de moeite waard.
 
Not only the bluebells steal the show though,
the trees themselves and the surroundings with often great views are worth the walk.
 
 
 
Grenzend aan het park Marguerite Yourcenar en pal op de grens van België en Frankrijk, is er de
Zwarteberg waar het blauwe tapijt zich gewoon verder uitspreidt.
 
Right next to the park is the forest belonging to de Zwarteberg (Blackmountain) right on the border of France and Belgium.
You can just walk from the park into the forest where the blue carpet just goes on.
 
 
 
 
Een eind van de Zwarteberg brachten we de Kemmelberg ook een bezoekje. Misschien kennen jullie de kasseistrook naar de top van de Kemmelberg als kuitenbijter in verschillende wielerwedstrijden. Wel, ik kan je verzekeren, als je de top te voet over diezelfde kasseien beklimt, is het al evenzeer een kuitenbijter ;) Maar we werden wel beloond met een mooi zicht op de hyacinten in het bos. Jammergenoeg was een wandeling niet mogelijk want ter bescherming van de begroeiing is het bos er helemaal afgesloten. Dan maar doorheen de afsluiting wat foto's genomen, net als veel anderen die hetzelfde deden. Neen, we waren er niet de enigen die het schouwspel kwamen bekijken.
 
A little further than de Zwarteberg is Kemmelberg which we visited as well. Kemmelberg is well known among cyclists as a hard one to climb and believe me, it is as hard climbing the cobble stoned street to the top of the mountain by feet as it is on a bike ;) but the reward is well worth it: A beautiful view on the bluebells in the forest. Pity we couldn't walk in the forest on the top as it was closed to protect the new growth. I just had to take some pictures through the fence then, like many other people who did the same. No, we weren't the only ones there enjoying the beautiful view.
 

Bij de Warande, een kasteel en het gemeentehuis in Kemmel, is er nog een stuk bos en daar kon wel gewoon in gewandeld worden, omringd door wilde hyacinten.
 
Near the Warande, a castle and the townhall of Kemmel, there's a smaller piece of forest as well and that wasn't closed, we could walk there surrounded by bluebells. 
 
 
 
 
 
 
 
Marian