maandag 31 januari 2011

H. niger (Kazuko Aoki)


The embroidered version this time.
I still prefer the real one,
nothing can beat that,
but I also love the designs
of Kazuko Aoki,
a Japanese embroidery-
and crossstitch designer.


De geborduurde versie dit keer.
Ik geef uiteraard nog altijd de voorkeur
aan de echte versie, daar gaat niets boven,
maar ik hou ook van de ontwerpen van
Kazuko Aoki, een Japanse ontwerpster
van borduur- en kruissteekpatronen. 
'Christmas rose'
from the book
'Wildflower garden'
by Kazuko Aoki.

'Kerstroos'
uit het boek
'Wildflower garden'
van Kazuko Aoki.


 
Bye,
Marian

Groetjes,
MarianUp in the air

That's where those paperwhites are going.
They grow and grow!
Here I read how to keep the stems of the Paperwhites shorter
by adding alcohol to the water you give them...
I won't try it though...
I'm so happy they actually do grow
and hopefully will eventually bloom,
it doesn't matter how tall they want to grow.


De Paperwhites schieten de lucht in!
Een ware groeispurt!
Ik las hier dat je de stelen van Paperwhites korter kan houden
door aan het water dat je hen geeft alcohol toe te voegen...
maar ik zal het in elk geval niet proberen...
Ik ben al heel blij dàt ze groeien
en dat ze hopelijk ooit ook zullen bloeien,
kan me niet schelen hoe hoog ze willen worden.Bye,
Marian

Groetjes,
Marian

zaterdag 29 januari 2011

Tiny garden

While shopping for groceries,
I ended up with this
 tiny garden
in my shopping basket...Tijdens het boodschappen doen
groeide plots dit
kleine tuintje
in mijn boodschappenmandje...


They're Campanula
but they look like little roses,
don't you think?

Het zijn Campanula's
maar ze zien eruit als
kleine roosjes,
vind je niet?


A lot of little flowers,
 for all of you,
as a thank you for
all your kind comments
that always brighten my day
time after time.


Heel veel kleine bloemetjes.
 voor elk van jullie
als bedankje voor al de lieve
commentaren die me 
telkens weer
heel erg blij maken. Bye,
Marian

Groetjes,
Marian
vrijdag 28 januari 2011

Stapeltjes... crazy rubber bands

Gekke rubber armbandjes heten ze.
Crazy rubber bands in het Engels.
'Bracelets en caoutchouc' in het Frans.
Momenteel dé rage...
wel...
in de klas van dochterlief toch...
Armbandjes in allerhande vormen...
leuk om onderling te ruilen natuurlijk.
Loopt iedereen met armen vol rubber rond...
Stapeltjes rubber...
Eén zakje van 12 armbandjes
voor één euro.
Een rage op kindermaat dus gelukkig.


Groetjes,
Marian


'Stapelen op vrijdag'
is een initiatief van
Irma van de blog
'Allemaal kleurtjes'.
Neem daar een kijkje
als je meer stapeltjes
wil zien of zelf
graag meedoet met
'stapelen op vrijdag'.

woensdag 26 januari 2011

Helleborus Niger


This is a sequel to the previous post.

Ik borduur nog maar wat verder op vorige post.
While waiting for the first Snowdrops to bloom,
we're so lucky to have the flowers
of Hellebore at this time of year.


Terwijl het nog even wachten is
op de bloei van Sneeuwklokjes,
zijn we wat blij met de bloemen
van de Helleborus op de tuintafel.
This is Helleborus Niger,
also called Christmas rose.
Typical are its white flowers,
sometimes with a touch of pink in them.
Not an easy plant to have in the garden everyone says.
We'll see. For now, they're standing
on the outdoor table doing fine.
Helleborus Orientalis is
also called Lenten rose.
It comes in a range of colours from white to
white with purple spots to different shades of purple.
That's the easier plant to have in the garden they say.
I'll have to look for this Lenten Rose.
But for now, enjoy the Christmas rose.


Dit is Helleborus Niger
die ook wel Kerstroos genoemd wordt.
Typisch zijn de witte bloemen,
soms met wat roze erin.
Er wordt gezegd dat het geen makkelijke plant is
om in de tuin te hebben maar dat moet ik nog afwachten.
Voorlopig staat ze mooi te wezen op de tuintafel.
De Helleborus Orientalis
wordt dan weer Lenteroos of Vastenroos genoemd.
Deze is er in meerdere kleuren van wit over
wit met paarse stipjes tot een schakering van
verschillende kleuren paars.
Dit zou de makkelijkere plant moeten zijn voor de tuin.
Nogmaals, geen idee daarvan.
In onze tuin hebben we ze (nog) niet.
Geniet intussen gewoon van de Kerstroos.
Bye,
Marian

Groetjes,
Marian
First snowdrop


well... almost...


Het eerste Sneeuwklokje,
of toch bijna...

maar intussen...


but in the meantime...


They really do deserve the name
Christmas rose, don't you think?


Deze verdienen toch echt wel de naam
Kerstroos, vind je niet?Bye,
Marian

Groetjes,
Marian


dinsdag 25 januari 2011

Paperwhite experiment updateSo far, so good.
They do need extra water regularly.

Tot nu toe gaat alles goed.
Wel heel regelmatig water bijgeven.
Bye,
Marian

Groetjes,
Marian


zaterdag 22 januari 2011

Shadow on the wall times two

Yesterday, after washing the car and scrubbing the garage,
I wanted to take a seat but bounced back up
immediately to grab the camera and
take a picture of this.

Gisteren, na het auto wassen en de garage schrobben,
plofte ik in de zetel om onmiddellijk terug recht te veren,
het fototoestel te pakken en dit vast te leggen.
A shadow on the wall I thought
special enough to
take a picture of.

No cookies though but
still pinecones in the container.


Een schaduw op de muur
die ik er bijzonder genoeg vond uitzien
om op foto vast te leggen.

Geen cookies echter,
wel nog altijd dennenappels in de glazen pot.
Put the camera down,
sat down and...
shadow gone!

Fototoestel neergelegd,
gaan zitten en...
weg was de schaduw!
A half hour later,
I had to pick up my daughter from
jazzdanceclass.
Just outside the door,
I saw another schadow,
on the outer wall this time.
Went back in,
grabbed my camera
and put that shadow on picture.
Back from danceclass,
shadow was gone,
of course.

Talking about snapshots!


Een half uurtje later
moest ik dochterlief gaan oppikken
van jazzdans.
Buitengekomen zag ik
nog een schaduw,
op de buitenmuur dit keer.
Terug naar binnen,
fototoestel genomen en
schaduw op foto gezet.
Terug van jazzdans,
schaduw weg,
uiteraard!

Van momentopnames gesproken.
Bye,
Marian

Groetjes,
Marian
PS That was yesterday,
today was a dreary, dark, shadowless day.

PS Dat was gisteren,
vandaag was een druilerige, donkere, schaduwloze dag.


vrijdag 21 januari 2011

Dried flower pods

But first
something about the former post and 
a literal translation from english into dutch:
'peeling potatoes' to 'aardappelen pellen'.
Now, we "pellen" oranges but
we "schillen" apples, potatoes and pears.
Two verbs in dutch for the one verb "to peel" in english.
Or are there different verbs for it in english too???

Let's get on with THIS post quickly!!!maar eerst een opmerking over vorige post:
het moet uiteraard aardappelen "SCHILLEN" (of jassen) zijn
en niet aardappelen "pellen",
zal wel door het Engelse "to peel potatoes" komen...
denk ik...
Ik had het helemaal niet door
maar dankzij jullie reacties
klonk het me plots toch maar vreemd
in de oren...

Dit vond ik er nog over:

Doppen — pellen — schillen — ontbolsteren. Doppen noemt men het openen der harde doppen of kleppen der peulvruchten; pellen het bij gedeelten verwijderen van de schaal der eieren en van het vel of vlies, dat de bekleeding van sommige boom vruchten en graansoorten uitmaakt. Schillen het met een scherp voorwerp verwijderen van het zachte bekleedsel eener vrucht of van de schors van een boom. Ontbolsteren, dat eigenlijk niets anders is dan eene vrucht van den bolster ontdoen, wordt in figuurlijken zin alleen gebruikt voor: iemand vatbaar maken voor verdere beschaving. Eene noot pellen; gepelde gerst; het schillen van een appel; eiken hakhout wordt geschild.


Helemaal 'ontbolsterd'
gaan we verder met DEZE post!
:))
These dried flower pods
from last year's spring and
summer flowers were still
lying in the garage.
I couldn't throw them out...
don't you think they are
in fact
beautiful too?


Deze gedroogde zaaddozen
van bloemen die vorige lente en
vorige zomer bloeiden,
lagen nog steeds in de garage.
Ik kon ze niet wegwerpen...
eigenlijk zijn die ook
best wel mooi,
vind je niet?

Waiting for spring and summer
to arrive, these flower pods are
a reminder of last year's bloom and
also a promise of what may be
expected this year.


Het is nog even wachten op lente en zomer 2011.
 Deze zaaddozen zijn niet alleen een
herinnering aan de bloei van
vorig jaar maar ook al een beetje
een belofte van wat we dit jaar
nog mogen verwachten.
Muscari

Grape Hyacinths

Blauwe druifjes
Fritillaria

Snake's head lily

Kievitsbloemen
Allium

Flowering Onion

Sierui
Nigella

Love-in-a-mist

Juffertjes-in-'t-groen


Don't you love the common names of all those flowers?

Vind je de volksnamen van al die bloemen ook niet leuk?

On the picture above are the flower pods from
a plant called Iberis Umbellata.
The common english name is 'candytuft'.
It has very small flowers and
is a wonderful plant for attracting butterflies in the garden.

Oops,
still winter and here I am,
talking about butterflies,
as if it were midsummer already...


Op de bovenstaande foto zie je
de zaaddozen van wat mijn
grootmoeder "boerinnekes" noemt.
Intussen heb ik ontdekt dat deze plant ook
'scheefbloem' genoemd wordt
en met zijn Latijnse benaming
Iberis Umbellata.
Een goede vlinderplant ook.

Oeps,
is het nog putje winter,
ben ik hier plots over vlinders bezig
die toch echt meer bij hartje zomer horen...Here's a picture of the plant blooming last summer.

Hier een foto van de plant in bloei vorige zomer.


Bye,
Marian

Groetjes,
Marian


woensdag 19 januari 2011

Hearty potato

Hartige aardappel
While peeling the potatoes today,
I discovered this one among them!

Terwijl ik de aardappelen aan het pellen was vandaag,
ontdekte ik dit exemplaar ertussen.
No need to say
I didn't peel this potato after all...

En wat dacht je?
Uiteindelijk heb ik deze aardappel niet gepeld.

Our hearty potato
accompanies the Paperwhites
on the kitchenwindowsill
for the time being...
:))

Onze hartige aardappel
vergezelt voorlopig
de Paperwhites
op de keukenvensterbank...
:))
Bye,
Marian

Groetjes,
Marian


dinsdag 18 januari 2011

Roses sampler
A while ago, I rediscovered this roses sampler
I started about three years ago.
All the time it's been sitting in a box,
waiting to be finished...
think that time has come now!
Een tijdje geleden herontdekte ik deze rozenmerklap
die ik zo'n drie jaar geleden eens begon.
Al die tijd lag die te wachten in een doos
 om afgewerkt te worden...
ik denk dat de tijd aangebroken is om dat maar eens te doen!Bye,
Marian

Groetjes,
Marian