woensdag 22 januari 2014

Outside versus inside

 
 
Terwijl buiten het weer de natuur in de war blijft brengen,
hangt binnen al de lente in de lucht.

While outside the weather keeps confusing nature,
inside spring is already in the air.
 
 

Marian


woensdag 8 januari 2014

Four seasons in one day...

 
...and in one garden.
 
Vier seizoenen in één dag in de tuin.
 
 
With the mild temperatures in the garden,
I noticed the first Forsythia flower in bloom already.
 
De hoge temperaturen zullen er wellicht mee te maken hebben 
dat de eerste Forsythia bloem al bloeit.
 
 
All the while the birds still haven't noticed the one little apple
that's still hanging on the little shrub.
 
Intussen hebben de vogels nog altijd het ene appeltje aan
het sierappelstruikje in de tuin niet opgemerkt.
 
 
 
This is a first! These flowers never come to bloom in our garden.
Winter sets in before they've been able to bloom usually, but obviously,
now, with the temperatures well above zero, they haven't had the
weather against them and come to bloom midwinter instead of
during summertime. Not a huge amount of flowers but flowers nevertheless.
 
Dit is voor het eerst! Deze zaaibloemen komen nooit tot bloei in onze tuin.
Het is winter voor ze bloemknoppen hebben kunnen vormen maar nu,
ongetwijfeld met de milde temperaturen, staan ze in het midden van de
winter in bloei in plaats van tijdens de zomer. Geen enorme hoeveelheid
bloemen maar toch bijzonder. 
 

 
Even some of the Hydrangea flowers from last summer
haven't lost all of their colour yet.
 
Enkele Hydrangeabloemen hebben nog niet al hun kleur verloren.


 
And roses keep producing new flowerbuds.
 
En de rozen blijven knoppen produceren.


 
 
Once in a while a rosebud even comes to bloom,
but even then the flowerleaves don't remain on
the flower for long, not with all the wind we've been having lately,
making it not that easy to take sharp pictures outside as well btw.
 
Nu en dan komt zo'n knop ook tot bloei maar zelfs dan
blijven de bloemblaadjes niet lang aan de bloem met de
hevige wind die we de laatste tijd hebben
die het bovendien niet makkelijk maakt om buiten scherpe foto's te maken.

 
A lot of branches ended up on our lawn because of that wind,
small and some bigger ones as well. Thought it was time to
gather them a bit.
 
Veel takken en takjes kwamen in de tuin terecht door die hevige wind.
Tijd om ze eens een beetje te verzamelen.

 
Brand new leaves appearing on a rose already, far too soon of course.
 
Zelfs nieuwe blaadjes aan één van de rozen, veel te vroeg is dat
als je 't mij vraagt.

 
More flowerbuds, on our little Magnolia tree,
ready and waiting for springtime.
 
Nog meer knoppen, aan het kleine Magnoliaboompje,
klaar voor de lente maar daar is het toch nog
even op wachten.
 
 
 
In this first post of 2014,
I want to wish you all a beautiful and joyful newyear!
 
In deze eerste post van 2014
wil ik jullie allemaal een mooi en vreugdevol nieuwjaar wensen!
 
 
Marian