zaterdag 19 april 2014

Poppies for Easter

I had been noticing one of the 'popular' blogposts I made some years ago.
The title was "Snowballs for Easter" and that inspired me for this blogpost's title.
 
Toen ik deze post begon, vroeg ik me af wat de titel zou worden en toen
dacht ik aan de blogpost van enkele jaren geleden die ik al een tijdje
bij de 'populaire posts' zie staan, "Snowballs for Easter" genoemd.
Dat bracht me op 't idee om deze post "Poppies for Easter" te noemen,
"Klaprozen voor Pasen" dus.
 
 
Not poppies from my own garden though, no, poppies in the Jardin de Luxembourg
in Paris. My daughter had won tickets for Disneyland a while ago and so
we(me and my daughter) decided to pay it a visit this Easter vacation.
Believe it or not but I had never been in Disneyland before, my daughter went
there once before on a schooltrip for a day.
The Disneyland tickets were for a day as well but since my daughter had never been in Paris
and I hadn't been there either for the last 25 years, we booked a hotel and stayed overnight
to visit Paris as well. One thing is for sure, we will have to go back, there is just so much
to see and do in Paris and so many things we didn't see and do yet.
 
Geen klaprozen uit eigen tuin weliswaar, neen,
klaprozen uit Parijs, de Jardin de Luxembourg welteverstaan.
Dochterlief won een tijd geleden tickets voor Disneyland en
we(dochterlief en mezelf) besloten om deze Paasvakantie er eens op uit te trekken.
Geloof het of niet maar ik was nooit eerder in Disneyland, dochterlief was er ooit
wel op schoolreis geweest voor een dag.
De tickets waren ook voor een dag maar omdat dochterlief nog nooit Parijs zag
en het van mij ook al meer dan 25 jaar geleden was dat ik er nog eens was,
besloten we een hotel te boeken en ook een dagje Parijs mee te pikken.
We lieten de mannen thuis en weg waren we. Eén ding is zeker, hier moeten
we nog eens terugkomen, zoveel te zien en te beleven in Parijs!
Eén dag is gewoon veel te weinig.
 
 
 
  For this one day in Paris we decided to see all the main attractions and also
some I love and remember from way back, like the Jardin de Luxembourg,
very near Quartier Latin which I've always loved.
 
Voor ons dagje Parijs besloten we zoveel mogelijk de
belangrijkste bezienswaardigheden van Parijs te zien,
en ook enkele van mij favorieten zoals de Jardin de Luxembourg,
vlakbij het Quartier Latin, dat ik zo'n gezellig stukje Parijs vind.
 
 
 
The weather in Paris was gorgeous! Spring in Paris felt like summer really.
We came home to a windy and cold Belgium. Unbelievable how
the temps here have dropped! There had even been
frost overnight while we were away.
 
Het weer in Parijs was gewoon prachtig! Lente in Parijs voelde eerder als zomer.
We kwamen achteraf thuis in een winderig en koud België. Wat waren
de temperaturen hier naar een dieptepunt geschoten!
Er was zelfs nachtvorst geweest terwijl we weg waren.
 
 
 
But anyway, in the Jardin de Luxembourg, the little boats I remembered so well,
were still/already floating. I had been wondering if those would still be there just like
 more than 25 years ago. They were! The weather was gorgeous and a lot of
people were relaxing in the garden, kids playing and having fun with the little boats.
Me having fun with my camera ;) We strolled the garden, enjoyed the sun relaxing
on the chairs, it was great! As we were walking in the garden I noticed poppies. Couldn't
believe my eyes at first. I had been expecting to see some tulips or other spring
bulbs blooming but those had all faded already. But there were poppies,
so beautiful. I could have kept photographing them. Poppies for Easter in Paris!
 
Maar hoedanook, in de Jardin de Luxembourg dreven de kleine bootjes, die ik
me van meer dan 25 jaar geleden nog zo goed herinner, nog altijd/opnieuw rond.
Ik had me al afgevraagd of die er nog zouden zijn en ja hoor, dat waren ze.
Met dit prachtige weer was er veel volk aan het relaxen op de vele stoelen
in het park, terwijl kinderen speelden en zich amuseerden met de bootjes op de vijver.
We wandelden in de tuin, genoten van de zon terwijl we wat uitrustten op de stoelen,
en ik amuseerde me met het nemen van foto's ;) Terwijl we aan het wandelen waren,
merkte ik de klaprozen op. Ik had me aan tulpen en andere lentebollen in bloei
verwacht maar die waren allemaal al uitgebloeid. In de plaats daarvan waren er
deze poppies. Ik had ze wel kunnen blijven fotograferen.
Klaprozen voor Pasen in Parijs! 
 
  
 
I wish you all a Happy Easter!
 
Fijne paasdagen iedereen! 
 
 
Marian
 
 
 
 dinsdag 15 april 2014

GBBD April 2014: Color combinations in the garden

 
 Kleurencombinaties in de tuin
 
 
 
Heavenly blue and purple
 
Hemelsblauw en paars
 
 
and just a touch of orange
 
en een spatje oranje
 
 
 
 
Here and there there's a white touch as well.
From a Fritillary....
 
Hier en daar is er ook een witte toets.
Van een Kievitsbloem....
 
 
or a Summer Snowflake....
 
of een Zomerklokje....
 
 
Or from these beauties
although these are not really 'in' the garden.
When I went to the garden center to find some pansies,
I noticed these instead.
They're Anemones and there's something about Anemones.
I just love them all, whatever shape or color they come in,
I am just very fond of Anemones.
The exact name for this variety is Anemone Sylvestris.
For now(and maybe forever) in a pot on the terrace.
 
Of van deze schoonheden
ook al staan ze dan niet echt 'in' de tuin.
Op zoek naar viooltjes in het tuincentrum
viel mijn oog op deze prachtige bloemen.
Het zijn Anemonen en ik heb blijkbaar iets met Anemonen.
Ik vind die allemaal mooi, welke vorm of kleur ze ook hebben,
het zijn van mijn favoriete bloemen.
De naam van deze soort is Anemone Sylvestris.
Voorlopig(en misschien wel voorgoed) in een pot op het terras.
 
 
More heavenly blue and purple combined
 
Nog meer hemelsblauw en paars gecombineerd
  
 
As we already saw here.
 
Dat hadden we hier ook al.
 
 
How I love the purple of this Lilac against the heavenly blue sky.
 
Wat vind ik het paars van deze Sering mooi tegen de hemelsblauwe lucht.
 
 
 
 
Marian