maandag 29 april 2013

Anzac Day in Ypres

 
 
 
De Nederlandse tekst staat onderaan, na de foto's.
 
Last thursday, april 25th,
I was in Ypres and it was
striking how much Australian I heard.
At Menin Gate, there are always many flower and poppy wreaths
but this time they were almost all from Australia or New Zealand,
I also noticed many Australian flags pinned to one name
or just layed down by one of the many walls with names.
There's always a lot of English in Ypres and a lot of tourists
but it was the first time I noticed the typical Australian accent so much.
It was a gorgeous day and I had my camera in my bag,
so I couldn't resist to take some pictures. It didn't even feel strange
because there were so many people taking pictures.
 
In the evening at the dinner table,
our oldest son suddenly said:
'Did you know it's Anzac Day today?'
That of course explained it.
 
 
Entering Menin Gate,
always a lot of people
taking pictures there.
 
One of the many Australian flags,
and poppies, always poppies.
 
 
Wreaths lining the steps
to more walls with names.


The standard to put wreaths on is never large enough
to hold all the wreaths.
 
 
Names everywhere

 
Tokens of remembrance everywhere
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorige donderdag, 25 april, was ik in Ieper
en het viel me op hoeveel Australiërs er waren,
te herkennen aan het typische accent.
Toen ik aan de Menenpoort voorbij kwam,
vielen me ook de vele kransen van Australië en
Nieuw-Zeeland op. Ik had mijn fototoestel in mijn
tas zitten en besloot enkele foto's te nemen.
Terug thuis zei onze oudste zoon aan tafel
tijdens het avondeten plots.
"Wist je dat het vandaag Anzac day is?"
Dat verklaarde het.
Anzac day is een nationale feestdag in Australië en
Nieuw-Zeeland, en eigenlijk belangrijker nog dan
Wapenstilstanddag hier bij ons.
 
Anzac staat voor “Australian and New Zealand Army Corps”. Het betreft dus een leger dat bestaat uit soldaten uit Australië en Nieuw-Zeeland en meevocht in verschillende oorlogen, waaronder de twee wereldoorlogen. Op Anzac Day worden de gesneuvelde soldaten van dit leger herdacht. Dit gebeurt traditioneel op 25 april omdat men op die dag de een militaire expeditie herdenkt waarbij zeer veel Anzac’s sneuvelden. Zowel in Australië als in Nieuw-Zeeland is deze dag één van de belangrijkste nationale herdenkingsmomenten. In 1915 nam het Anzac immers deel een aan militaire actie van de geallieerden, met als doel Istanbul in te nemen. Hiervoor wilde men eerst het schiereiland Gallipoli veroveren. Op 25 april 1915 landden de Anzac’s in Gallipoli in de hoop met een snelle aanval Turkije uit te schakelen. Het Turkse leger bood echter veel weerstand en na een maandenlange strijd moesten de geallieerde troepen geëvacueerd worden. Meer dan 8000 Australische en 2700 Nieuw-Zeelandse militairen sneuvelden. Sindsdien worden elk jaar op 25 april alle Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten die het leven lieten in de oorlog herdacht.
 
 
 
 
Marian
 
 
 
 
 

zondag 28 april 2013

One more time: Daffodils

 
Nog één keer: Narcissen.
 
 
 
These photos were taken at the same time as the ones in the previous post.
 
Deze foto's werden genomen op hetzelfde moment als die van de vorige post.
 
 
 
 
Don't know what the name of this particular daffodil is.
It must have been a bulb that had gotten into the
basket with the other yellow daffodils when I bought those
and then of course planted along with them.
It's been blooming among those plain yellow daffodils
year after year ever since, just that one flower.
 
Geen idee wat de precieze naam van deze narcis is.
Het moet een bol geweest zijn die tussen de andere gele
narcissen beland was toen ik die kocht
en dan ook samen met die plantte.
Elk jaar bloeit ze opnieuw, die ene andere narcis
tussen de gewone gele narcissen.
 
 
 


Marian
 
 
 
 
 

woensdag 24 april 2013

the garden in the evening

 
Onze tuin ligt eigenlijk een hele dag in een diepe schaduw
maar als het weer mee wil en de zon tot 's avonds schijnt,
dan is het plots een heel ander tuin voor korte tijd.
Wel de moeite om net dan foto's te gaan nemen en te
spelen met licht want licht is toch hoofdzaak bij een foto.
 
Our garden is covered in shadows all day long
but when the weather is nice and the sun shines until late in the evening,
suddenly the garden changes completely for a short while.
Really worth getting the camera out then to take some pictures
and play with light. Isn't light the main thing in photography?
 
 
Dit keer was het vooral Narcis Thalia die de show stal.
Deze kleinere narcisjes zijn intussen ook tot bloei gekomen
naast de gewone narcissen.
 
This time it was Narcissus Thalia that stole the show.
These smaller daffodils have come to bloom now as well
next to the other daffodils.
 
 
De narcissen zijn precies lichtjes in de border.
 
They are like little lights in the border.
 
 
Het leuke bij deze volgens mij verfijnde en elegante bloemen
is dat er altijd twee of drie bloemen aan één stengel groeien.
Zo krijg je met enkele bollen onmiddellijk
een mooi boeketje bloemen in de tuin.
 
What I love about these refined and elegant flowers
is that there are always two or three flowers growing on one stem.
That way, you get a beautiful bouquet of flowers
in the garden with just a few bulbs.
 
 
En toen viel mijn oog hierop.
 
And then I noticed this.
 
 
Wat ik niet meer voor mogelijk hield, gebeurde toch.
Primula Denticulata in bloei.
Een heel klein plantje nog maar, met twee bloemetjes (voorlopig?)
maar wat ben ik blij dat het de winter dan toch overleefd heeft.
 
What I didn't think possible anymore, happened after all.
Primula Denticulata emerged from the soil.
A teeny, tiny plant still, with two tiny flowers (for now?)
but I'm so glad it has survived the past winter.
 
 
Een leuke verrassing zo op het einde van de dag!
 
A great surprise at the end of the day!
 
 
 
Voor morgen allemaal een
zonnige dag gewenst.
 
I wish you all a sunny day tomorrow.
 
 
 
Marian
 
 

zondag 21 april 2013

How painting can lead to more painting....


and to moving within your own house.

Hoe schilderen tot meer schilderen kan leiden....
en tot verhuizen in eigen huis.
 
 
The sunday before this I put the finishing touches to the kitchen cabinets
I started painting a while ago.
 
Vorige week zondag legde ik de laatste hand aan de
de keuken die ik een eind geleden begon te schilderen.
 
 
Here are some before and after impressions.
 
Hier zijn enkele voor en na indrukken.
 
 
No overall view just yet because at the time
the kitchen is covered and taped in again
since my painting the kitchen led to
more painting.
We decided to have the doors and woodwork
around the windows and the walls painted as well.
After thirteen years that was long overdue already really.
 
Een totaalbeeld ontbreekt nog want inmiddels
is de keuken grotendeels terug ingepakt
omdat de schilderwerken die ik aanvatte
een vervolg kregen.
Ook de deuren, raamomkastingen
en muren worden momenteel onder handen genomen.
Dat was echt wel eens nodig na dertien jaar.
 
 
A lot of prep work had and still has to been done first,
before the actual painting can start.
 
Eerst moest en moet nog heel wat voorbereidingswerk gebeuren
vooraleer met het schilderen zelf kan begonnen worden.
 
 
I would have loved to see these pipes
covered behind a wall
but they'll get painted instead,
as will the ugly holders they're in.
Hopefully when painted the same
colour as the wall, they won't be
such a frustrating element in the house anymore.
Impossible to have it all the way we'd want it right.
We have to do with what there is and make the best of it.
 
Ik had de chauffage buizen graag
weggewerkt gezien achter een wand
maar ze zullen meegeschilderd worden,
net als de lelijke houders waar ze in zitten.
Hopelijk zijn ze dan wat minder een doorn in het oog.
Zoals Gerry vorige week al schreef,
je kan niet alles hebben zoals je het wilt,
je moet het beste maken van wat er is.
 
 
The beautiful day we got today was great.
Instead of having to eat in the garage,
our temporary living room,
we could eat outside for the very first time this year.
 
De mooie dag vandaag was meegenomen.
Ipv in de garage, die voorlopig
dienst doet als woonkamer, konden we daardoor
voor het eerst dit jaar buiten eten.
 
 
 
I wish you all a wonderful new week.
 
Ik wens jullie allemaal een fijne nieuwe week.
 
 
Marian
 
 
 
 
 
 
 

vrijdag 19 april 2013

Pastel colours

 
Nog eens een kaartje.
 
Another card.
 
 
 
 
in pastel kleuren dit keer.
 
In pastel colours this time.
 
 
 
 
Het straalt de lente uit
ook al is daar buiten alweer niet veel van te merken.
 
Very springlike
even if the weather isn't at the moment.
 
 
Toen ik zo de foto's bekeek,
want de kaart zelf werd onmiddellijk weggegeven,
zoals hier eigenlijk voorlopig met elke kaart gebeurt
dus een voorraadje aan zelfgemaakte kaarten
heb ik nog steeds niet liggen ;-)
bedacht ik dat ik het grote hart misschien
beter eerst op een apart vierkant stuk papier
had gekleefd dat iets kleiner is dan de kaart zelf
in plaats van het onmiddellijk op de kaart te kleven....
en dat ik de randen van het kleinste hart misschien
roze moest ge-inkt hebben, hetzelfde roze van de tekst....
Ach, het is een reden om kaarten te blijven maken,
al geef ik toe dat ik er wel heel even genoeg van had toen
een online bestelling van stempels en mallen
nooit geleverd werd.
Dan kijk je ernaar uit, is alles betaald
maar krijg je er niets voor in de plaats.
Geen online bestellingen meer voor mij.
(voorlopig in elk geval)
Ik ga gewoon de stempels en mallen gebruiken die ik heb
en zal daarmee creatief proberen te zijn.
Ik lees graag jullie reacties op deze kaart
en voor welke verbeteringen ze volgens jullie vatbaar is.
 
 
Looking at these pictures,
don't have the card anymore,
that was given away immediately,
as was the case with every single card I made sofar,
so I still don't have a stash of selfmade cards
to choose from just yet  ;-)
I thought maybe I should have glued the big heart
on a separate square shaped piece of paper
a little smaller than the card itself first
instead of gluing it to the card immediately....
and next time I probably should ink the edges of the smallest heart
with the same pink I used for the sentiment....
O well, that's the more reason to keep making cards,
although I have to admit I didn't feel like it anymore
for a short while, when stamps and dies I ordered online
never arrived. I was really looking forward to
receiving them, everything was paid for,
but I got nothing in exchange.
No online shopping anymore for me.
(for a while at least).
I'll use the stamps and dies I have
and try to be creative with those.
I'd love to read your comments on this card
and the possible improvements that could be made to it.
 
 
Verder wens ik jullie allemaal een heel fijn weekend,
herfst of lente.
 
Furthermore I want to wish you all a very happy weekend,
autumn or spring.
 
 
 
Marian
 
 
 

donderdag 18 april 2013

GBBD The april garden

 
Yellow has taken over the garden for the moment.
 
Voor het ogenblik is het in de tuin al geel wat de klok slaat.
 

 

Lesser Celandine is expanding every year
and while some people might see it as a weed,
I don't really. I love how it creates a carpet
of green with yellow dots after a long winter.
By the time summer sets in, it's completely gone,
just as sudden as it came, so why not let it
expand. I don't think it does any harm.
 
Vooral het speenkruid dat zich elk jaar uitbreidt,
zorgt voor een tapijt van groen met gele bloempjes.
Mooi hoe het de ruimte tussen de struiken opvult.
Tegen de zomer is het weer verdwenen,
even vlug als het gekomen was.
Vandaar dat ik het helemaal geen probleem vind
als het zich in de tuin nestelt.
Leuk zelfs, dat tapijt van groen en geel na een lange winter.
 


 
 

Daffodils are abloom now as well.
In yellow. We still have to wait
a little longer for the white Narcissus to bloom.
 
Uiteraard zijn er de Narcissen.
Voorlopig nog enkel de gewone gele soort.
Voor de wit bloeiende soorten is het nog even wachten.
 


 
 
 
 
And then there are these little tulips,
discreet but there, like little stars scattered over the soil.
 
En dan, totaal onopvallend maar aanwezig,
deze kleine tulpjes. Net sterretjes op de grond.
 

 
 
 
Forsythia is in full bloom as well now,
later than other years,
but that goes for everything in the garden  this year.
 
Ook de Forsythia is nu volop in bloei,
later dan andere jaren,
maar dat is dit jaar met alles zo.
 

 

In the midst of that yellow explosion,
the very first Snake's Head Fritillary has come to bloom.

Temidden van deze gele explosie
is intussen ook de eerste Kievitsbloem tot bloei gekomen.

And I noticed the very first flowers on
the Summer Snowflake as well.

En ook bij het zomerklokje
verschenen intussen de eerste bloemetjes.
That's it for our garden in this little corner of the world.
I wonder what's blooming in your garden now.
If you're wondering what's growing and blooming
in other gardens as well, then take a look here.
 
Dat is het voor de bloei in onze tuin voor het ogenblik.
Ik ben benieuwd wat er in jullie tuinen nu in bloei staat.
Ook benieuwd wat er in andere tuinen in de wereld
momenteel groeit en bloeit? Kijk dan zeker eens hier.
 
 

Marian
 
 
 
 
 
 

woensdag 10 april 2013

4 day biking trip in the Eifel


4 dagen fietsen in de Eifel.

 
 
 
So sorry about the snow,
I really didn't intend to post
any more snow on my blog this year
but my husband is the one to blame this time.
I told earlier he's an avid biker
and that he'd go biking in the Eifel shortly.
Well, he did, for the last four days.
He took some pictures while on the way
and I just wanted to share some here.

Op voorhand al mijn excuses voor nog maar eens  sneeuw.
Zelf  had ik helemaal niet de bedoeling nog meer sneeuw
te posten dit jaar maar manlief stak stokken in de wielen
(ik vond deze uitdrukking hier wel passen ;-))
Ik vertelde eerder al dat hij een fervent fietser is
en dat hij zou gaan fietsen in de Eifel.
Wel, dat deed hij de voorbije vier dagen.
Hij nam wat foto's onderweg
en daar wou ik er hier toch enkele van laten zien.
 
 
Day 1: Started off in a dusting of snow
but the weather cleared up later.

Dag 1: Die begon met een laagje sneeuw
maar het weer klaarde later gelukkig op.
 
 
 
 
Day 2: Woken up to a frozen bike
but a beautiful day once the sun came through.

Dag 2: Een bevroren fiets bij het wakker worden
maar een mooie dag eens de zon erdoor kwam.
 
 
 
 
 
 
Day 3: Once again a beautiful day
but some serious climbs.
No day without climbs for that matter,
it is afterall the Eifel mountain range.

Dag 3: Een mooie dag weer
maar met serieuze klimpartijen.
Geen dag erzonder eigenlijk,
het is dan ook het Eifelgebergte.
 
 
 
 
Day 4: Luckily this was the last day.
Completely surprised by a thick layer of snow
 still lying in the forests on the mountains.
No biking possible in this thick snow
with a fully packed bike.
This meant climbing on foot pushing the bike.

Dag 4: Gelukkig was dit de laatste dag.
Volledig verrast door een dik pak sneeuw
dat er nog lag in de bossen.
Onmogelijk daar doorheen te fietsen
met een beladen fiets.
Dit werd een klimtocht te voet met de fiets aan de hand.
 
 
 
 
 
 
I'm so glad he arrived home safely.

Zo blij dat hij weer veilig thuis is.
 
 
Marian
 
 
 
 

maandag 8 april 2013

Sunny sunday

 
Yesterday was the very first sunny day of this spring sofar.
 
Gisteren was de allereerste echt zonnige dag van deze lente.
 
 
 
 
This rose saw some sun.
First shoots are detectable.
Love those tiny reddish leaves.
The other roses are only just showing
some promising buds.
 
Deze roos zag duidelijk de zon.
De eerst scheuten lopen uit.
Leuk, die kleine rode blaadjes.
De andere rozen vertonen enkel nog maar
wat zichtbare knopen.
 
 
 
 
 
 
 
 
More buds,
from our still tiny Magnolia tree.
 
Nog knoppen,
van ons nog piepkleine Magnoliaboompje.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ooit plantte ik er enkele.
Het werden er elk jaar minder.
Nu zijn ze nog maar met zijn tweetjes,
totaal onopvallend
maar ik vind 't zo'n mooie bloemetjes,
Chionodoxa, ook wel sneeuwroem genoemd.
Met zijn tweetjes in het paarsblauw
temidden een gele wolk van tête-à-tête narcisjes.
 
At some time in the past, I planted some.
Each following year, less of them reappeared.
Now there are only two left,
very discrete, almost invisable
but such pretty flowers,
Chionodoxa, also known as Glory-of-the-snow. 
Two little purplish-blue dots
in a cloud of yellow tête-à-tête daffodils.
 
 
 
 
 
 
Zelfs de Kievitsbloemen kregen de zon te zien.
De manier waarop deze bloemen zich vanuit
de grond oprichten doet me altijd een beetje
aan ballet denken.
 
Even the Snake's head Fritillaries saw some sun.
The way these flowers arise from the ground
always makes me think of ballet somehow.
 
 
 
Fijne week iedereen,
Marian
 
Have a great week everyone,
Marian