vrijdag 25 juli 2014

More roses

If you don't mind, I'll continue showing some more roses from the rosegarden in Kortrijk.
The sun didn't make it that easy to photograph the flowers but now that I finally was there,
I just had to give it a try. Leaving home, there was a cloudy sky, ideal for taking pictures,
but the nearer I got to Kortrijk, the more the clouds disappeared and once there,
the weather had changed into a bright sunny and hot day.
 
Als jullie het niet erg vinden, ga ik gewoon nog even door met het tonen van
wat rozen van de rozentuin in Kortrijk.
De zon maakte het fotograferen van de rozen niet zo makkelijk maar nu ik er eindelijk was,
moest ik het toch proberen. Toen ik thuis vertrok was er nog een bewolkte hemel,
ideaal om foto's  te nemen dacht ik, maar naarmate ik Kortrijk naderde,
verdwenen de wolken en werd het een heel erg zonnige en hete dag.
 
 
Too late to see the Apothecary's rose in bloom.
There were already rose hips visable instead. Still green though.
 
Te laat om de Apothekersroos in bloei te zien.
Er waren in de plaats al rozenbottels te zien. Wel nog groen.
 
 
 
Didn't see the name of these two roses.
But after some research on the internet I think the purplish one
may be 'Dainty Bess' and the apricot one 'Mrs Oakley Fisher'.
 
Van deze twee rozen zag ik de naam niet.
Maar na wat opzoekwerk op het internet denk ik dat de paarsachtige roos wel eens
'Dainty Bess' en de abrikooskleurige 'Mrs Oakley Fisher' zouden kunnen zijn.
 
 
This one is the rose Masquerade.
 
Dit is de roos Masquerade.
 
 
 
 
All Souvenir d'Anne Frank .
 
Allemaal Souvenir d'Anne Frank.
 
 
 
 
This lovely lilac rose is called Escapade.
 
Deze prachtige lila roos heet Escapade.
 
 
Rose 'Mary Rose'
 
De roos 'Mary Rose'
 
 
The rose Winchester spread a wonderful fragrance.
 
Wat geurde deze roos Winchester heerlijk!
 
 
 
Another lovely rose called 'Rosalita'.
 
Nog een mooie roos, 'Rosalita' genoemd.
 
 
This rose was growing so abundantly,
I couldn't even see the name plate,
and I didn't find it on the internet either.
 
Deze roos groeide zo uitbundig
dat ik het naamkaartje niet kon zien
en ook op internet vond ik niets.
 
 
Above it was this climber with very elegant rosehips
but also, no name visable.
 
Erboven stak deze klimroos uit met heel elegante rozenbottels
maar alweer, geen naam zichtbaar.
 
 
 
 
And so, this roses post ends as it began,
with rose hips.
Have a lovely day!
Marian
 
En daarmee eindigt deze rozenpost zoals hij begon,
met rozenbottels.
Prettige dag!
Marian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maandag 21 juli 2014

Rosegarden Kortrijk: Experimental garden

 
 
Today I'd like to take you to the rosegarden in Kortrijk.
I visited the garden last week, on one of those hot sunny days,
and took some pictures to share here so you can enjoy it as well.
First I'd like to share some of the roses I saw in the experimental garden
where new cultivars are planted each year and monitored over a two year period.
A professional jury evaluates the roses on 3 characteristics; growth, flower
and disease resistance. After two years and a final evaluation by an international jury
a golden rose is chosen each year.
These are all new cultivars, so obviously no names yet, just a number for each rose, 
while in the experimental phase.
Enjoy these roses you really won't find anywhere else.
 
 
Vandaag neem ik jullie graag mee naar de rozentuin in Kortrijk.
Vorige week bracht ik die een bezoekje, op één van die zonovergoten warme dagen,
en ik nam wat foto's om hier te delen zodat jullie er allemaal van kunnen meegenieten.
Allereerst wil ik jullie meenemen naar de proeftuin waar elk jaar nieuwe rozen
geplant en gedurende twee jaar opgevolgd en beoordeeld worden door een
professionele jury. Er wordt daarbij gelet op groei, bloei en ziekteresistentie.
Na die twee jaar komt er een laatste keuring door een internationale jury en wordt
een gouden roos voor dat jaar gekozen.
Dit zijn allemaal nieuwe rozen, en daarom nog zonder naam. De rozen hebben
voorlopig alleen een nummer in de proeffase.
Geniet van deze rozen die je echt nergens elders zal vinden.
 
 
This was one of the climbers, so pretty!
 
Dit was één van de klimmers, zo mooi!
  
 
I immediately fell in love with this one, such amazing gorgeous color.
 
I was onmiddellijk verliefd op deze roos, ongelooflijk prachtige kleur.
 
 
The experimental garden.
 
De proeftuin.
 
 
You couldn't miss this one with its vibrant colors.
 
Deze kon je niet missen met zijn levendige kleuren.
 
 
Great color!
 
Prachtige kleur!
 
 
 
 
So lovely, every single rose I saw. Of course they weren't all blooming.
 
De ene roos al mooier dan de andere. Niet alle rozen waren in bloei uiteraard.
 
One rose, three different stages.
 
Eén roos, drie verschillende stadia.
 
 
 
 
 
Another climber and gorgeous!
 
Nog een klimmer en prachtig!
 
 
 
  
 Yellow to soft pink.
 
Van geel naar lichtroze.
 
  
 
These were some of the roses in the experimental garden.
Do you have a favourite?
 
Dit waren enkele van de rozen in de proeftuin.
Is er één je favoriet?
 
 
 
Marian
 
 
 
 

zaterdag 19 juli 2014

What a difference a day makes

Een verschil van dag en nacht.
 
Talking about the Hydrangeas. They've had to endure a lot already this year as I already told you in my latest post but today gave them their final blow. After the Autumn like weather we've been having, a heatwave passed by today. This evening we already got the wind, lightning, thunder and rain that comes with the heat but by then the damage had already been done and there was no turning back. Still I tried to see the beauty of it. Even fading flowers can be pretty.
 
Ik heb het over de Hortensia's. Ze hadden het dit jaar al behoorlijk hard te verduren maar vandaag kregen ze echt hun genadeslag. Na al het herfstig weer van de laatste tijd, kregen we vandaag een hittegolf over ons heen. Deze avond kregen we dan ook de wind, bliksem, donder en regen die altijd met zo'n hittegolf gepaard gaan maar toen was de schade al aangericht en er is geen weg terug. Toch heb ik geprobeerd de schoonheid ervan te zien. Ook verwelkt kunnen bloemen nog mooi zijn.
 
 
 
 
 
 
This one escaped the heat, hiding under leaves.
 
Deze bloem ontsprong de dans, verstopt onder bladeren.
 
 
Roses on the other hand are sunlovers. This is Burgundy Ice, first blooms.
 
Rozen daarentegen houden van de zon. Dit is Burgundy Ice, de eerste bloemen.
 
 
 
Happy weekend!
 
Fijn weekend!
 
 
 
 
Marian
 
 
 
 
 
 
 
 
 

donderdag 17 juli 2014

GBBD July 2014: month of extremes

This month started out with dry and hot weather.
A lot of watering was needed to keep plants in the garden
and in the container garden going.
Hydrangeas suffered most. A lot of flowerleaves got burnt.
Eventually, I decided to just pinch out those flowers
and that worked really well to make the Hydrangeas
more presentable again. Only the white Hydrangea flowers were
too much burnt to be able to be 'saved' still.
 
 
 
 
 
 After that first week of heat came two weeks of the other extreme,
a lot of wind and rain that is, blowing over plants in containers
and turning both garden and container garden into a mess.
 
 
I saw things from the positive side and cut
the broken Hydrangea branches to make the largest bouquet
of Hydrangea flowers I have ever had in the house.
 
 
 
Rain on petals can be pretty.
 
 
Today, there was no rain and a blue sky appeared.
Time to show what's blooming now.
Nothing to show for the garden but as I started
taking pictures in the container garden, I was amazed
at how many blooms there still were, even after
the devastation from the last two weeks.
No roses blooming right now but there are Hydrangea flowers,
some already fading, others just starting to show colour.
 
 
 
 
 
Hydrangeas had a lot to endure already this year.
Holes in leaves from large hail,
extreme heat and extreme wind and rain.
Still, such wonderful plants I wouldn't want to miss.
 
 
The white Echinacea just started to bloom.
 
 
 
Such a simple but beautiful flower. Really love it!
 
 
And sooner than ever before, Japanese Anemones are blooming already.
 
 
All in all, Hydrangeas take the lead this month
and have gone from starting to bloom to starting
to fade in a short time this year.
And with Echinacea and Anemones,
simple flowers have started to steal the show
on the terrace as well.
 
 
That's it for this month's GBBD.
More garden prettiness from all over the world can be found here.
 
 
 
 
Marian