vrijdag 30 september 2011

Fall bouquet and...

I don't often get to go to the market in town,
not a huge market but still, it's a market,
but today I did and I bought this simple
 fall bouquet at the only flowerstand there,
and...
a new tablecloth!!!!
at the tabelclothstand that is
did you notice???
I'm so happy with it!
I had gotten so tired of the green thing
on the table that had been there for years now
and was so worn and really
in terrible need of replacement.


Het gebeurt niet vaak dat ik eens naar de markt
in 't stad kan gaan, geen grote markt maar toch,
een markt, maar vandaag raakte ik er wel en
kocht bij het enige bloemenkraam daar
dit eenvoudige herfstboeket,
en...
een nieuw tafelkleed!!!!
bij het tafelkledenkraam dan wel
Gezien???
Ik ben er heel blij mee!
Het groene ding dat al jaren op tafel lag
was ik zo beu gezien en het was ook
totaal versleten en echt wel aan
vervanging toe.


Have a great weekend everyone,
bye,
Marian

Prettig weekend iedereen,
groetjes,
Marian


donderdag 29 september 2011

Love is all around

...
It's everywhere I go
...Still no Fly Agaric...
but we did find this hearty toadstool!

Nog altijd geen Vliegenzwam...
maar we vonden wel deze hartige paddestoel!
And then, while
peeling the potatoes,
another heart!

En dan, tijdens het
aardappelen schillen,
nog een hart!Bye,
Marian

Groetjes,
Marian

woensdag 28 september 2011

Brussels sprouts rosesSpruitjesrozen

While, as a child, Brussels sprouts
didn't make me happy at all,
I now love them.
I had been secretly looking for them
for the last few weeks but
only today I saw them while
shopping for groceries.
A bag went home with me and
sprouts were served for dinner today.
Yummie! Love that taste!

Terwijl je me als kind helemaal
niet blij kon maken met spruitjes,
vind ik ze nu heel lekker.
De voorbije weken was ik er heimelijk
al naar op zoek geweest
tussen de andere groenten tijdens het winkelen.
Tot vandaag! Daar lagen ze!
Een zak vol spruiten ging met me mee naar huis
om vandaag nog op het menu te komen.
Mmmmm! Ik vind het nu echt een heerlijke groente.

It is a bit of a job to remove the end
and the outer coat of each sprout
piece by piece,
but I don't mind at all.

Het is wat werk om ze stuk voor stuk
te ontdoen van het uiteinde en van
hun buitenste jasje,
maar dat neem ik er graag bij.

Why 'Brussels sprouts roses' as a title?
The cut off ends of Brussels sprouts are just
ideal for stamping roses with.

Vanwaar 'Spruitjesrozen'?
De afgesneden uiteinden van de spruitjes
zijn ideaal om er roosjes mee te stempelen!

But now, the question: do you like Brussels Sprouts?

Maar nu, dé vraag: Lusten jullie spruitjes?
????? 


Bye,
Marian

Groetjes,
Marian

lipstick


Guess this leaf decided to put
lipstick on today.

Zo te zien wou dit blad
vandaag lipstick aan.Bye,
Marian

Groetjes,
Marian


zaterdag 24 september 2011

Picture of the day


Just had to share this one picture of today with you.

Deze ene foto van vandaag moest ik gewoon met jullie delen.
A ladybird hiding in a seedpod of a columbine.
So glad I didn't remove all of the seedpods now.

Een lieveheersbeestje verstopt in de zaaddoos van een akelei.
Blij dat ik niet alle zaaddozen verwijderde.Bye,
Marian

Groetjes,
Marian

Fall decoration
Due to lack of space for the moment
and lack of time too for that matter,
fall decoration has been kept to
a minimum in the house so far.


Wegens gebrek aan plaats voor het ogenblik
en ook gebrek aan tijd eigenlijk,
is de herfstdecoratie binnenshuis
voorlopig tot een minimum beperkt.
Just these two wooden toadstools
I couldn't resist when I saw them
I placed them next to the decoration
that has been there all summer
and I haven't gotten tired of yet.
(normally I do after a season),
Maybe the tranquil white and natural colours
take care of that.
Anyway, the two toadstools are perfect for
adding a fall touch to it. 


Alleen deze twee houten paddestoelen
die ik onmiddellijk heel mooi vond toen
ik ze zag bij Karin van 'Brocaatje at Home'.
Ik plaatste ze gewoon bij de decoratie
die al de hele zomer op de kast staat en
die ik nog altijd niet beu ben.
(wat normaal wel zo is na een seizoen)
Misschien zijn het de rustbrengende witte
en naturelle kleuren die daarvoor zorgen.
In elk geval, de twee paddestoelen erbij
geven de perfecte herfsttouch aan het geheel.
The Hydrangeaflowers I picked a while ago
are still lying on a tray
and have dried up beautifully by now.
The weather is supposed to be beautiful this weekend,
so maybe our search for the Fly Agaric can be continued.
Enjoy this first weekend of fall everyone!


De Hortensiabloemen die ik een tijd geleden plukte
liggen nog altijd op een houten dienblad
en zijn intussen mooi ingedroogd.
Er wordt ons een mooi weekend beloofd
dus wie weet komt er een vervolg op onze
Vliegenzwammenzoektocht.
Ik wens jullie in elk geval een deugddoend
eerste herfstweekend toe!
Bye,
Marian

Groetjes,
Marianwoensdag 21 september 2011

One small leaf....


....with fall written all over it.

De herfst gevangen in één klein blaadje.
Have a lovely autumn everyone.
Bye,
Marian

Mooi herfsttijd iedereen.
Groetjes,
Marianroses


are my 'flowers on wednesday' this week.

Roosjes zijn mijn 'bloemen op woensdag' deze week.


Mini-roses on the drying rack in the garage.

Miniroosjes aan het droogrek in de garage.Seedpod of  candytuft
looking a bit like a rose..

Zaaddoos van een scheefbloem
die wat op een roosje lijkt.Buttercream roses on cake.
You can find the recipe here.
I didn't have quite enough buttercream
to fill the sides completely. The buttercream
wasn't as solid as I had wanted it to be either.
As a filling between the two layers of cake,
I used mascarpone whipped up with
mashed strawberries and small pieces of
strawberry folded in at the end.

Have a piece! Enjoy! 


Boterroomroosjes op cake.
Het recept vind je hier.
Ik had net niet genoeg boterroom gemaakt
om de zijkanten helemaal te kunnen bedekken.
De boterroom was ook niet zo vast als ik het gewild had.
De vulling tussen de twee lagen cake
is mascarpone opgeklopt met geprakte aardbeien
en op het einde nog stukjes aardbei eronder geroerd.

Neem gerust een stukje.
Smakelijk!Bye,
Marian

Groetjes,
Marian


dinsdag 20 september 2011

lupuline


That's what hopcultivation is all about:
The yellow powdery lupuline in the hop bells.

Dat is waar het bij de hoppeteelt allemaal om gaat:
de gele poederige lupuline die zich in de hoppebellen bevindt.
As most people who went to the hop parade last sunday,
we arrived back home with some branches of hop.

Zoals de meeste mensen die vorige zondag naar de hoppestoet gingen kijken,
kwamen ook wij thuis met enkele takjes hoppe.
While I was picking the hop bells yesterday,
I could clearly see the yellow lupuline in between the little leaves.

Terwijl ik gisteren de hoppebellen aan het plukken was,
kon ik heel goed de gele lupuline tussen de blaadjes zien.
It gives beer its bitter taste
and it's a natural preservative for beer.
Lupuline is also used in medicine.

Het geeft bier zijn bittere smaak
en het zorgt ervoor dat bier langer houdbaar is.
Lupuline wordt ook in de geneeskunde gebruikt.
Hier kan je er nog meer over lezen.
It's also sticky I discovered.
Both my hands and camera needed
a bit of a wash after this photoshoot ;-)

Het is ook een kleverig goedje, ontdekte ik.
Zowel mijn handen als mijn camera
moesten afgewassen worden na deze foto's  ;-)Bye,
Marian

Groetjes,
Marianmaandag 19 september 2011

Hop parade

Being a center of hopcultivation,
Poperinge organises a hop parade
every three years as part of a
whole weekend of festivities.
Last weekend, it was that time again.

Als centrum van hoppeteelt
organiseert Poperinge om de drie jaar
een hoppestoet als klapstuk van
een heel weekend van festiviteiten.
Vorig weekend was het weer zover.


The many colourful costumes
certainly caught my eye.

De vele kleurrijke kostuums
sprongen echt in het oog.


After the parade,
the streets were lined with
a somewhat different kind of
'waggons'

Na de stoet
stonden in de straten
een ietwat andere soort
'wagens' geparkeerd.


I wish for your week to be
as colourful as this parade.

Ik wens jullie een week toe die
zo kleurrijk is als deze stoet.Bye,
Marian

Groetjes,
Marianzaterdag 17 september 2011

Toadstools


Together with the changing colours in nature,
toadstools or mushrooms are a quintessential
part of autumn and even if most of them are
very poisonous, don't we all love them popping up
under trees or in the grass.
I have never ever seen a Fly Agaric and decided
to go look for it especially this year.
Yesterday was a beautiful day and so
we went to a forest nearby to go find some
mushrooms and who knows maybe our first Fly Agaric.

Samen met de veranderende kleuren in de natuur
zijn paddestoelen niet weg te denken in de herfst
en ook al kunnen ze heel giftig zijn, vinden we het niet
allemaal prachtig om ze te zien opduiken onder bomen
of zomaar in het gras?
Ik zag nog nooit een Vliegenzwam en wil er daarom
dit jaar eens echt naar op zoek gaan.
Gisteren was een mooie dag en we besloten
de zoektocht te starten in een bos niet ver hiervandaan.
In the meantime we also enjoyed the beauty of the forest.

Intussen genoten we ook van de schoonheid van het bos.

The forest is really pieces of forest
with fields in between.
There is in fact a hopfield right in the middle of the forest
of which the hop has been harvested recently.

Het bos is een samenraapsel van stukjes overgebleven bos
waartussen en -in zich velden bevinden.
Zo staat er midden in het bos een hoppeveld
waarvan de hoppe intussen geoogst is.
We didn't only look down to find toadstools,
looking up when you're in a forest is just amazing.

We keken niet enkel naar beneden om paddestoelen te vinden,
je blik even omhoog richten in een bos is zo overweldigend.We didn't see a lot of toadstools (yet).
A bit too early maybe?

Heel veel paddestoelen zagen we (nog) niet.
Daar is het misschien te vroeg voor?


But we did see beautifully coloured berries
and leaves.

Maar we zagen wel mooi gekleurde bessen
en bladeren.


Not the easiest thing to take pictures
of mushrooms/toadstools.
They grow in the most weird
and unexpected places.
These are the mushrooms we did see.

Niet zo makkelijk om paddestoelen
te fotograferen trouwens.
Ze groeien op de meest vreemde
en onverwachte plaatsen.
Hier de paddestoelen die we wel zagen.No Fly Agaric so far.
There was only one birch tree in the whole forest,
so it won't be the best place to find Fly Agarics I guess.

Nog geen Vliegenzwam tot nu toe.
Er was ook maar één berk te bespeuren in het bos
dus dit zal niet de beste plaats zijn om Vliegenzwammen
te vinden denk ik.


To be continued....

Wordt vervolgd....


Bye,
Marian

Groetjes,
Marian

Deelnemen kan bij Chantal, Lynda of Diana.