vrijdag 2 augustus 2013

Llywelyn the Great - Edward I


The weather is extremely hot here, almost unbearable.
Early in the morning and late in the evening are the best
times to spend outdoors. So I thought, why not give you
something to read, a little bit of history, nothing too heavy,
accompanied by some more pictures of Wales.
We had great weather there as well but not the extreme
hot temperatures we have here now.

Het is extreem warm, ondraaglijk bijna.
Vroeg in de ochtend en 's avonds laat zijn de beste perioden
om buiten te vertoeven. Dus dacht ik van jullie even wat leesvoer
voor te schotelen, een klein beetje geschiedenis, niets dat zwaar op
de maag zal liggen, vergezeld van wat meer foto's van Wales.
Daar hadden we ook prachtig weer maar niet de hitte die we hier nu hebben.
 
Welsh flag on one of the towers of Caernarfon Castle
Welshe vlag op één van de torens van het kasteel van Caernarfon

Llewelyn the Great and Edward I,
both names you will come across when visiting North Wales unless of course you decide to let all historic buildings and castles for what they are and not visit any but that would be a real shame. I can only say I enjoyed learning more about both persons, about their courage and determination and stubborness as well. They are both a big part of Welsh history.
 
Llewelyn the Great and Edward I,
twee namen die je zeker zal tegenkomen mocht je Noord-Wales bezoeken, tenzij je beslist om alle historische gebouwen en kastelen links te laten liggen wat toch wel jammer zou zijn. In elk geval was ik blij wat meer te weten te komen over de geschiedenis van Wales en over die twee personen die daar een groot deel van uitmaken.
 

Dolbadarn Castle built by Llywelyn the Great
Kasteel van Dolbadarn  door Llywelyn de Grote gebouwd

Coffin of Llewelyn the Great in a little old chapel next to the parish church in Llanrwst, North Wales
Kist van Llewelyn de Grote in een oud kapelletje naast de kerk in Llanrwst, Noord Wales
 
First of all they never met. Llywelyn(c. 1172 – 1240) lived before Edward(1239 – 1307) became king of England but he did meet Edward's grandfather and his father though, those were king John of England(John Lackland) whose daughter he married and king Henri III, father of Edward I. I won't be telling the whole history about the English kings and about the princes of Wales now. You can find all about that on the internet if you're interested, or you could visit Caernarfon Castle where both the history of the castle and of Edward I and the other British kings and Welsh princes is explained beautifully. What Llewelyn and Edward had in common is that they both built a lot of castles in Wales. The ones Llewelyn built are now only ruines unless Edward expanded and rebuilt them later on. Did you know prince Charles is the prince of Wales now? Well, we didn't but we do now and Caernarfon Castle is where the whole ceremony took place. You can still see the black platform that was put there especially for this occasion.
 
De twee hebben elkaar nooit ontmoet. Llywelyn(c. 1172 – 1240) leefde voor Edward(1239 – 1307) koning van Engeland werd maar ontmoette wel de grootvader en de vader van Edward, dat waren respectievelijk koning Jan van Engeland(Jan zonder land) met wie zijn dochter hij huwde en koning Hendrik III, de vader van Edward I. Heel de geschiedenis van de Engelse koningen en van de Welshe prinsen ga ik hier niet uit de doeken doen. Je kan er alles over te weten komen op het internet als je dat wilt of je kan het kasteel van Caernarfon bezoeken waar niet alleen de geschiedenis van het kasteel zelf maar ook van de Engelse koningen en van de Welshe prinsen mooi uitgelegd wordt. Wat de twee (Llywelyn en Edward) gemeen hadden was dat ze allebei veel kastelen bouwden in Wales. Van de kastelen van Llewelyn zijn nu alleen ruïnes over tenzij ze door Edward helemaal verbouwd en uitgebreid werden. Wisten jullie dat prins Charles de huidige prins van Wales is? Wij hadden er geen idee van maar nu dus wel. De hele ceremonie daarrond vond trouwens plaats in het kasteel van Caernarfon. Je kan er het zwarte platform nog zien dat speciaal voor de gelegenheid geplaatst werd. 
 
 
within the walls of Caernarfon castle
binnen de muren van het kasteel van Caernarfon
 
Caernarfon castle and town
Caernarfon, kasteel en stad
 
Conwy Castle
Het kasteel van Conwy

Caernarfon castle is only one of the many castles Edward I had built in Wales. That way he wanted to make it very clear to the Welsh people that he was their ruler and king. It was Llywelyn the last, also known as Llywelyn ap Gruffydd, who was defeited by Edward I which made Wales eventually loose its independance and become part of England. Edward I created new towns, started an English colonisation in Wales and had a lot of castles built. Among those castles were the ones of Caernarfon and Conwy which we both visited. Both castles are still rising above the towns they're in.
 
Caernarfon is maar één van de vele kastelen die Edward I liet bouwen in Wales. Op die manier wou hij aan de Welshe bevolking duidelijk maken dat hij de baas en hun koning was. Het was Llywelyn de Laatste, ook gekend als Llywelyn ap Gruffydd, die verslagen werd door Edward I wat er uiteindelijk voor zorgde dat Wales zijn onafhankelijkheid verloor en deel werd van Engeland. Edward liet nieuwe steden bouwen, startte een Engelse kolonisatie van Wales en liet veel kastelen bouwen in Wales. De kastelen van Caernarfon en van Conwy waren er twee van en die bezochten we tijdens onze korte vakantie in Wales. De twee kastelen rijzen nog steeds uit boven de steden waar ze gebouwd werden. 
 
 
Caernarfon Castle
Het kasteel van Caernarfon
 
Conwy Castle
Het kasteel van Conwy

And then of course there are the castles themselves with the old steps, winding and narrow. If you ever visit one of the castles, be careful on those steps! But it is worth climbing them to have a view from one (or more if you feel up to it) of the highest towers.
 
En dan zijn er de kastelen zelf, met hun oude trappen, smal en draaiend. Als je ooit één van de kastelen bezoekt, voorzichtig op die trappen! Maar het is de moeite wel waard om ze te beklimmen en een zicht te hebben van boven op één (of meerdere als je dat ziet zitten) van de hoogste torens.
 

View over the Conwy Estuary from one of the towers in Conwy castle
Zicht vanaf één van de torens van het kasteel van Conwy 
 
Conwy castle
Kasteel van Conwy
  
Caernarfon castle, view from EagleTower
Het kasteel van Caernarfon, zicht vanaf de Arendstoren 
View on Menai Strait from one of the 'windows' of Caernarfon castle
Zicht op de Menai zeestraat door één van de 'ramen' van het kasteel van Caernarfon
 
Another view on Menai Street from Caernarfon castle
Nog een zicht op de zeestraat vanaf het kasteel
Eagle tower, Caernarfon castle
Arendstoren, kasteel van Caernarfon
 
You probably noticed the big difference between the two castles we visited. While Conwy castle has round towers as most castles Edward I built do, Caernarfon has polygonal towers, probably inspired by the architecture Edward saw during his travels in Europe and during his crusades to the Holy land.
 
Wellicht zag je al het grote verschil tussen de twee kastelen die we bezochten. Terwijl het kasteel van Conwy ronde torens heeft zoals de meeste kastelen die Edward I liet bouwen, heeft het kasteel van Caernarfon hoekige torens, wellicht geïnspireerd op de architectuur die Edward zag tijdens zijn reizen in Europa en op de vele kruistochten waar hij aan deelnam.
 
 
View inside a polygonal tower in Caernarfon
Zicht van binnenin één van de hoekige torens in het kasteel van Caernarfon
 
Another view in that same tower
Nog een zicht in diezelfde toren
 
Conwy castle
Het kasteel van Conwy
 
In both Conwy and Caernarfon the construction of a castle went hand in hand with the construction of townwalls, now still visable in both towns. Especially the town walls of Conwy are very well preserved. In both towns the town walls have round towers.
 
Zowel in Conwy als in Caernarfon ging de bouw van het kasteel gepaard met het optrekken van stadsmuren, nu nog altijd zichtbaar in beide steden. Vooral in Conwy zijn de stadsmuren heel goed bewaard gebleven. In beide steden hebben de stadsmuren ronde torens.
 
  
Town wall of Caernarfon seen from the castle
Stadsmuur van Caernarfon gezien vanaf het kasteel
   
The old town wall in Caernarfon now in the middle of the town
De oude stadsmuur in Caernarfon, nu in het midden van de stad
   
Town walls of Conwy
De stadsmuren van Conwy
 
The green and white Welsh flag with the red dragon can be seen everywhere in Wales.
 
De Welshe groen-witte vlag met rode draak zie je overal in Wales. 
In Conwy I noticed this colourful flag.
 
In Conwy wapperde echter ook deze kleurrijke vlag.
 
 
 
 
I really wanted to know what it was this flag stood for but I couldn't find the exact same flag on the internet. I did find the meaning of some of it though. The three gold lions on a red field represent England and Wales, the red lion on a gold field represents Scotland, the gold harp on a blue field represents Ireland. But I don't know why the three fleur de Lys are there, as those always represent France. I did see some old English flags on the internet though with fleurs de Lys which meant ' the English claim to the French throne'. End of my search. If someone among you knows the flag and what it is exactly, I'd be glad to know.
In the first comment on this post, Rosemary gave a much better explanation of the flag.
 
Ik had wel eens graag geweten wat deze bijzondere vlag betekende en sloeg er het internet op na maar exact dezelfde vlag vond ik niet terug. Wel vond ik de betekenis van de afzonderlijke delen van de vlag. Zo stellen de drie gouden leeuwen op een rood veld Engeland en Wales voor, de rode leeuw op een gouden veld Schotland, de gouden harp op een blauw veld Ierland. Waarom de drie Franse lelies op de vlag staan weet ik niet. Op oude Engelse vlaggen vind ik die wel terug waar ze 'de Engelse  aanspraak op de Franse troon' betekenen. Einde zoektocht. Mochten jullie nog meer weten over deze vlag, ik hoor het graag.
In de eerste reactie onder deze post gaf Rosemary intussen een betere uitleg voor deze vlag.
 
 
And this concludes this piece of history on vacation.
 
En tot zover dit stukje geschiedenis op reis.
 
 
 
Marian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 opmerkingen:

 1. The fleur de Lys in Britain represents the Prince of Wales. Were you there when the new royal baby was born? that might have been the reason that the Royal Standard was flying.
  The quartering shows the Royal Standard in two quarters, the Welsh Harp, and the fleur de Lys representing the Prince of Wales in the other quarters.
  Lovely to see your great pictures of Wales, wonderfully captured. Glad you had a good time there.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Thank you so much for this explanation Rosemary. I guess we can't find all the answers on the internet. The harp was Irish I found there, but that was obviously wrong. I didn't know the fleur de Lys also represents the prince of Wales.
   The new royal baby wasn't born yet when we were there but it was on its way so maybe that's why the royal standard was already flying.

   Verwijderen
 2. Kastelen maken op mij altijd zo'n indruk als er een is in de buurt waar ik op vakantie ben moet ik erheen. Wat heb je er een prachtige foto's van gemaakt Marian. Ik ben altijd zo benieuwd hoe het vroeger er van binnen uit heeft gezien. Waarschijnlijk allemaal pracht en praal.
  Ook ik vindt deze hitte afschuwelijk en blijf lekker binnen totdat de zon is ondergegaan.
  Een heerlijke dag gewenst.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Indrukwekkend altijd hé, die enorme gebouwen van eewen geleden. Altijd zijn ze ooit een tijd in verval geraakt maar heeft één persoon er op een ogenblik toch aan gedacht ze terug in ere te herstellen/bewaren.
   Ja, het is een beetje van het goede teveel momenteel, vind zelfs ik die toch wel heel erg veel van zon en warmte houdt nochtans ;) en die mooie blauwe lucht die we in Wales wél hadden is er hier niet bij. Je ziet zo dat er onweer dreigt. Het wordt hier voor de late namiddag voorspeld.

   Verwijderen
 3. Zo prachtig dat dat alles bewaard blijft en dat je terug kunt gaan naar een stuk geschiedenis.
  Jullie zaten in een prachtig stukje van Wales.
  Volgens mij worden in deze streek ook nog weleens Engelse films opgenomen, die mooie kostuumfilms.

  Lieve groet,
  Gerry

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat is best mogelijk Gerry. De natuur is er zo uitgestrekt en gevarieerd, echt prachtig.

   Verwijderen
 4. Wat hebben de Britten toch een rijke historie. Wij bezoeken ook altijd wel een paar kastelen tijdens onze vakantie en sommige hebben ook prachtige tuinen.
  Fijn weekend,
  Janneke

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Een mooi kasteel mét tuin zou ik ook nog wel eens willen bezoeken, dat zullen dan meer recente kastelen zijn denk ik.
   Fijn weekend ook voor jou,
   Marian

   Verwijderen
 5. Hi Marian! Leuke post en leerzaam! Ben nog nooit in Wales geweest, maar we zijn nog niet uitgekeken in the UK dus eens zullen we de tocht ernaartoe maken.
  Over je dochtertje, als ik ze mee kon nemen een keertje om vliegen te proberen dan zou ik het doen! In oktober komen onze familie en vrienden naar ons en er zijn er een paar die ook voor het eerst gaan vliegen, best spannend. Voor mij en mn gezin is het meer een grote vliegende bus omdat we constant vliegen, ik weet niet beter.
  En bedankt voor je lieve commentaar op mn blog, fijne zomer nog! Groetjes!
  Maureen

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Haha, Maureen, zo had ik dat niet bedoeld hoor, dat je ze even mee zou nemen, maar het is zoals je zegt, voor jullie is het vliegtuig nemen wellicht zoals voor ons de trein of bus nemen.
   Ook voor jou nog een fijne zomer! En dankjewel voor je reactie.
   Marian

   Verwijderen
 6. When I was ten years old we visited North Wales and did a tour of many of the castles so it was lovely to see these two castles on your post. Did you visit Harlech or Criccieth castles too?
  Sarah x

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. We only visited Conwy and Caernarfon castles Sarah. There was no time really to visit more castles. We were in North Wales for only one week. Also, our daughter wouldn't have like it if we visited more castles.... She had seen enough with these two already ;)

   Verwijderen
 7. Wat een prachtige foto's en interessante informatie!!

  Ja, voor kastelen moet je o.a. in Engeland zijn.

  Jullie hebben vast veel gezien en genoten in die heerlijke vakantie week.

  Wat die gekleurde vlag betreft:het zijn volgens mij de afbeeldingen op een vlag bij elkaar van verschillende Graafschappen in Wales
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_vlaggen_van_Britse_deelgebieden
  snuffel hier maar eens.

  Fijn weekeind...
  wat zeker gaat lukken want we krijgen weer normale zomerse temperaturen volgens de weerheren.

  Lieve groet,
  Ger

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dankjewel voor de link Ger! Ik neem er zeker een kijkje! De informatie die ik vond kwam ook van wikipedia maar geen idee of het diezelfde site is.
   De 'normale' temperaturen zijn hier al gearriveerd. Deze avond was het heerlijk nog even buiten te vertoeven.
   Ik wens je ook een heel fijn weekend en dankjewel voor je reactie.
   Marian

   Verwijderen
 8. It seems unusual to see castle remains in the midst of today's towns, but then that's how many towns began in Europe I guess. I hope the heat soon eases for you.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. It was also the first time we saw a castle(two even!) in the middle of a town, especially Caernarfon is special with the old townwalls now not around but in the middle of town. Other castles we visited years ago were always standing alone along a beach or in the middle of a forest, no town around.
   Temperatures have turned to 'normal' again.

   Verwijderen
 9. Prachtige foto`s,lieve groet Musje.

  BeantwoordenVerwijderen