woensdag 20 februari 2013

A quick walk through Ghent

 
 
 
Last saturday we had to be in Ghent,
a city I, unbelievable and unforgivable really,
hadn't been for 20 years now!!! Yes, I calculated it,
it was exactly 20 years ago that I last saw Ghent.
So now, while we had to be there anyway,
I really wanted to take a quick walk through
the center of the city. It was late in the afternoon
and a grey and cold day, so it really was a quick
walk but I did take my camera. That was a first,
taking pictures in and of Ghent. I took snapshots of
everything that looked interesting, mostly
not knowing what exactly I took pictures of,
so once home, I started to dig into the internet
to know what it all was and I have to say once more,
it is amazing how much you can discover through internet.
Want to come on a quick walk through the city?

Vorige zaterdag werden we in Gent verwacht,
een stad waar ik, ongelooflijk en onvergeeflijk eigenlijk,
al 20 jaar niet meer geweest was!!! Ja, ik heb het uitgerekend,
het was precies 20 jaar geleden dat ik voor het laatst in Gent was.
Vandaar dat ik, terwijl we er dan toch moesten zijn,
zeker eens een wandeling wilde maken in het centrum van Gent.
Het was al laat in de namiddag en koud bovendien, dus werd
het een vlugge wandeling maar ik had wel mijn fototoestel
meegenomen. Dat was ook voor het eerst, foto's nemen in en van Gent.
Ik fotografeerde alles wat ik opvallend en interessant vond.
Was er meer tijd geweest, dan had ik wellicht veel meer opgemerkt,
en was er meer variatie in de foto's te zien geweest,
maar dat zal voor een volgende keer zijn. Toegegeven, wat ik
precies op de foto zette, daar had ik op dat moment geen idee van,
dus thuisgekomen werd het internet uitgebreid uitgespit om alles
te weten te komen en zoveel mogelijk overal tenminste een naam
te kunnen op plakken. Het moet gezegd, ik weet intussen heel
wat bij over deze levendige stad. Zin om mee te wandelen?
 
 The kiosk on the Kouter.

De kiosk op de Kouter.
 
 

 
 
A striking yellow house on the Kouter
I just had to take a picture of,
 is called Hotel Falligan I now know.
It really catches the eye, you can't miss it.
Not only pretty outside but inside as well I also learned.
Not open for visitors though.
Nicole Kidman had more luck.
She got to spend a whole day in the house recently
when a few scenes for the movie
'Grace of Monaco'
were filmed there.

Een opvallende gele gevel op de Kouter
waar ik gewoon een foto van moest nemen,
 blijkt van Hotel Falligan te zijn.
Je kan er niet naast kijken,
Hotel Falligan valt echt op tussen de andere gevels.
Zowel gevel als interieur zijn heel erg mooi weet ik intussen.
Niet toegankelijk voor bezoekers echter.
Dan had Nicole Kidman meer geluk
want ze vertoefde onlangs een hele dag in het huis
om er enkele opnames te maken
voor de film 'Grace of Monaco'.

 
 
 

The Korenmarkt with the Old Post Office on the left
and the tram in front of it.
It takes some getting used to
the many trams that are constantly driving by.
 
De Korenmarkt met het Oude Postkantoor links
met een tram ervoor.
Het is even wennen aan de vele trams
die constant voorbijrijden.
 
 

 
 
 
 
The Belfry and Cloth Hall.

Het Belfort en de Lakenhallen.
 
 
 
 

St Bavo's cathedral.
So much to see in there,
the 'Adoration of the Mystic Lamb'
 painted by Hubert and Jan van Eyck to name one,
but no time to enter today.

De Sint-Baafskathedraal.
Heel veel bezienswaardigs daar binnen,
waaronder uiteraard 'De Aanbidding van het Lam Gods'
geschilderd door Hubert en Jan van Eyck ,
maar geen tijd voor een bezoek vandaag.
 
 

 
 
Something modern amidst all the ancient.
The brand new 'City Hall' near the Belfry,
although welcomed with mixed feelings,
not everyone was pleased with this modern
addition in the center of Ghent,
is nevertheless one of the five finalists for the
European Union Prize for Contemporary Architecture 2013
Mies van der Rohe Award, which is granted every two years
to acknowledge and reward quality architectural production in Europe.
You can read more about the five finalists here.

Wat moderns tussen al het oude,
de gloednieuwe Stadshal vlakbij het Belfort.
Ook al werd ze met gemengde gevoelens onthaald,
velen waren niet zo tevreden met deze moderne
toevoeging in het centrum van Gent,
toch is het één van de vijf finalisten
voor de Prijs voor Hedendaagse Architectuur
van de Europese Unie van 2013  Mies van der Rohe Award.
Je kan er meer over lezen hier.
 
 

 
 
 
 
 
Ghent's Town Hall in a mixture of styles.
The part with the black columns and the extremely decorated part
certainly make it a building with many faces.

Het stadhuis van Gent in een mix van stijlen.
Het deel met de zwarte zuilen en het overdadig gedecoreerde deel
maken het een gebouw met vele gezichten.
 
 
 
 


The Great Meat Hall where you can enjoy
typical Flemish food nowadays and where Ganda hams
are hanging from the wood beamed ceiling inside.
 
Het Groot Vleeshuis waar je tegenwoordig
Oost-Vlaamse delicatessen kan proeven
en waar binnen Ganda hammen
aan de balken van het plafond hangen.
 
 


 
 
 

The Kraanlei on the river Leie.

De Kraanlei langs de Leie.
 
 The Castle of the Counts seen from St Veerle square.

Het Gravensteen gezien vanaf het St-Veerle plein.

 Houses on St Veerle square with on the left the Fish Gate,
worth taking a closer look I learned from the internet.
We'll have to do that next time we visit Ghent.

Huizen aan het St Veerleplein met links de Vispoort,
de moeite om die eens van dichter te bekijken
naar ik op internet las. Moeten we doen als
we nog eens in Gent passeren.
 
 


 
 
 
 The Great Meat Hall again, seen from the Kraanlei.

Nog eens het Groot Vleeshuis, gezien vanaf de Kraanlei.
 
 These two houses really catch the eye.
They are called 'The seven works of mercy'(house on the left)
and 'The flying deer' or 'the flute player'(house on the right)

Deze twee huizen trekken echt de aandacht.
Ze worden 'De zeven werken van Barmhartigheid'(linkse huis)
en 'Het Vliegend Hert' of 'De Fluitspeler'(rechtse huis) genoemd.
 
 The Friday Market with Jacob van Artevelde, Ghent's hero.
Ghent is also called 'The Artevelde city'.
Jacob van Artevelde points towards England
whose side he chose in the hundred years' war
between France an England.
That made Jacob van Artevelde great but also
led to his dead in the end.
On the right is 'het Toreken' (little tower),
now home to the poetry centre but once the guild house of the tanners.
The towers on the left are of St James' church.
One church, three different towers, I noticed.

De Vrijdagmarkt met Jacob van Artevelde, Gent's held.
Gent wordt ook wel de Artevelde stad genoemd.
Jacob van Artevelde wijst in de richting van Engeland.
Hij koos de zijde van Engeland tijdens de Honderdjarige
oorlog tussen Frankrijk en Engeland.
Dat maakte Jacob van Artevelde groot maar
leidde uiteindelijk ook tot zijn dood.
Rechts is 'het Toreken', nu bevindt zich daar het poëziecentrum
maar ooit was dit het gildehuis van de huidevetters.
De torens links zijn van de St-Jacobskerk.
Eén kerk, drie verschillende torens, viel me op.
 
 Back at he old Post Office on the Korenmarkt
where we started off our quick walk.

Terug bij het Oud Postkantoor op de Korenmarkt
waar we onze wandeltocht begonnen.
 
 
 
 

St Nicholas' Church opposite of the Old Post Office.

De St-Niklaaskerk tegenover het Oude Postkantoor.
 
 

 
 
St Michael's Bridge and St Michael's Church.

De St-Michielsbrug en de St-Michielskerk.
 
 
 

  
View towards St Michael's bridge.
In the middle of the picture is the
'De Lintworm(mythical snakedragon) en Krocht house',
once the guild house of the brewers, now a hostel.
If we would have gone that way and then
to the right, we would have been in what's
supposed to be the most beautiful part of Ghent
according to the internet:
Graslei and Korenlei
have a lot of old buildings with beautiful façades
along the riverbanks of the Leie.
But well, we didn't go that way.
Leaves us something for a next visit.

Zicht in de richting van de St-Michielsbrug.
In het midden van de foto zie je het
'De Lintworm(mythische slangdraak) en Krocht huis',
ooit het gildehuis van de bierbrouwers, nu een hostel.
Waren we deze weg in geslagen en dan naar rechts,
dan zouden we bij het mooiste stukje Gent aanbeland zijn,
toch volgens internet:
De Graslei en de Korenlei
hebben veel oude gebouwen met mooie gevels
langs de oevers van de Leie.
Maar ja, die kant gingen we niet uit.
Blijft er iets over voor een volgend bezoek.
 

 
 

Instead we turned around and I noticed these in the distance.
Just had to take one last picture, all zoomed in.
They are Morisque dancers on top of the Mason's Guild House,
constantly turning with the wind.
Would you believe this façade 'disappeared' for a long time?
An exact copy of the house was built on the Graslei.
In 1976 the real Mason's House was rediscovered
during renovation works and brought back to its original state.
 
In plaats daarvan draaiden we ons om en zag ik dit in de verte.
Dit moest gewoon nog een laatste foto worden,
dus even zoveel mogelijk ingezoomd.
Het zijn Morisque dansers op het Metselaarshuis.
Ze draaien constant mee met de wind.
Weet je dat deze gevel ooit 'verdwenen' was?
Een exacte kopie van het huis werd op de Graslei gebouwd.
In 1976 werd het échte Metselaarshuis dan teruggevonden tijdens
renoveringswerken en in ere hersteld. 

 
 
 Ghent, always a vibrant city
but history is there around every corner,
never really payed much attention to that until now.
Hope you all enjoyed this walk with me,
Marian

Gent, altijd een levendige stad
maar met geschiedenis aanwezig achter elke hoek,
daar had ik eigenlijk nooit veel aandacht voor tot nu.
Hopelijk genoten jullie mee van deze wandeling,
Marian

 

18 opmerkingen:

 1. O, je bent in Gent geweest! Mooie stad, weet je nog...mijn roots liggen daar! Grtjes Ilse

  BeantwoordenVerwijderen
 2. What a lovely post, I always enjoy when you take your camera out and do this. The buildings are marvelous, old and the architecture is wonderful.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wat een luxe zo'n persoonlijke stadsgids op dit nachtelijk uur!!!

  Ik heb genoten van de mooie foto's en bedankt voor je uitgebreide en informatieve uitleg!!!

  Het is al weer een poosje geleden dat ik deze mooie stad bezocht en is zeker voor herhaling vatbaar.

  Lieve groeten,
  Ger

  BeantwoordenVerwijderen
 4. It is a beautiful city Marian, I really enjoyed seeing the interesting architectural styles. I love your photos showing the reflections in the water.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Many beautiful and ornate historic buildings. Seems one could spend days exploring around the city. I DO like Hotel Falligan - very ornate and unique - amazing window frame work.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Such a beautiful old city. I love those buildings, especially those ones by the river. Thank you for sharing your trip with us! Have a great Thursday, Marian!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Prachtige foto's die zo vertrouwd zijn,
  want ik woon maar 20 min. rijden van Gent.
  Mooi en heel interessant neergepend,
  ik heb er van genoten!
  Nog een fijne dag,
  liefs Valerie ♥

  BeantwoordenVerwijderen
 8. In de afgelopen jaren hebben we Brussel, Brugge en Antwerpen bezocht, maar in Gent zijn we nooit geweest. Ik zie op de foto's dat ook deze stad de moeite waard is.

  Lieve groet, Ingrid

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Wat een prachtige foto's van Gent. Op de een of andere manier had ik niet gedacht dat het zo'n mooie stad was, ben er nog nooit geweest, maar nu ik lees en zie vind ik het zeker de moeite waard om het eens een bezoek te brengen als we in Belgie zijn.
  Groeten, Janneke

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Marian, what a wonderful idea to visit Ghent and take out your camera! I love this city, though never been there, especially those two houses 'the seven works' and 'The flying deer'. They remind me the Andersen's stories about Gerda and Snow Queen. Thank you!

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Hoi Marian,
  Wat heb je ons meegenomen naar een prachtige stad. Heerlijk om deze stad even door jouw ogen te bekijken. Ik ben er nog nooit geweest, maar Gent staat wel al heel lang op mijn lijstje hoor. Anderhalf jaar geleden zijn we een weekend in Brugge geweest, daar was ik ook al helemaal weg van, dus Gent staat nu een stapje hoger op mijn lijstje...
  Ik wens je een heerlijke avond,
  Lieve groet,
  Mirjam

  BeantwoordenVerwijderen
 12. It's always nice to change the view and get away for a while, isn't it? Thanks for this wonderful and beautiful tour of Ghent. I love all the old stonework combined with brightly painted doors and window frames.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Wat leuk om met je mee te wandelen door deze mooie oude stad. De foto's van de Leie vind ik het mooist. Altijd leuk om een stad te bezoeken en deze komt zeker op mijn (lange) lijst. Lieve groet

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Hoi Marian,
  Afgelopen jaar ben ik ook een weekend in Gent geweest, dus jou foto's waren een feest van herkenning. Wat een mooie stad, hé. Ik heb toen ook erg genoten net als nu weer van deze mooie serie.
  Groetjes, Sandra

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Ik ben er ook al heel lang niet geweest, maat het is een heel mooie stad. Je hebt er prachtige beelden van hoor!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Thank you for taking us on such an interesting walk through Gent. What an amazing collection of buildings. I love the Great Meat Hall. We used to pass Gent on the motorway often when travelling between Calais and Germany, I wished we had stopped to see these delights.
  Sarah x

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Hi Marian! Thank you for the tour – your photos are wonderful. How lovely that you got to renew your acquaintance with the city. I really do want to vista there someday. David has been twice and loved it.

  I hope you are well and have a beautiful weekend.

  G

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Prachtige stad. Zo'n 30 jaar geleden kwam ik er regelmatig maar het erge is dat ik alleen weet dat het prachtig was maar ik herinner mij er niets meer van hoe het eruit zag. Heerlijk om met je mee te wandelen.
  Fijn weekend.

  BeantwoordenVerwijderen