vrijdag 7 augustus 2015

Louvre-Lens

My lastest posts have all been about flowers and gardens
so I thought it was time for something else for a change.
Hope you don't mind and enjoy it nevertheless.
On one of our days off, in july, we decided to visit Arras in the north of France.
As we left, the sky was grey and it was cold but at least it didn't rain.
But then, once across the border, the raindrops started to fall and by the time we reached Rijsel(Lille),
the rain was coming down really hard. 
Luckily we had a rain program in mind all along and that came in handy. 
Our rainprogram was visiting the museum Louvre-Lens. 
Have you ever been there?

Mijn laatste posts gingen allemaal over bloemen en tuinen
dus vond ik dat het tijd was voor eens wat anders.
Hopelijk vind je dat niet erg en kan je ervan kan genieten.
Op één van onze vakantie-thuis-dagen in juli besloten we Arras in het noorden van Frankrijk te bezoeken.
Toen we vertrokken was de lucht wel grijs en een warme dag was het niet maar het regende tenminste niet.
Maar dan, eens over de grens, begon het eerst te druppelen en hoe meer we Rijsel naderden, hoe harder het begon te regenen.
Gelukkig hadden we een regenprogramma ingecalculeerd dat nu handig van pas kwam.
Ons regenprogramma was: een museumbezoek aan Louvre-Lens.
Ben jij daar ooit geweest?


Lens is a town in the north of France.
The museum is a very new, spacious and modern building in the middle of a park that was once a mining site in Lens. 
The park still shows the traces of the mining history of the site. 
Because of the weather we didn't walk in the park though.

Lens is een stad in het noorden van Frankrijk.
Het museum is een heel nieuw, ruim en modern complex omringd door een park dat ooit deel was van een mijnsite in Lens.
Het mijnverleden van de plaats is helemaal bewaard gebleven in het park.
Door het weer hebben we echter niet in het park gewandeld.


 The museum consists of different areas with different expositions you can visit. You choose what you want to see. The first thing we really wanted to see was the exhibition of masterpieces from the Louvre in the grand gallery. We also wanted to see the exhibition of art that has the 'Metamorphoses' of Ovid as a theme. That took place in the Pavillion de verre (glass pavillion). A very interesting exhibition but I didn't take any pictures there because it was too dark in the different separate compartments the art was presented in. If you'd like to visit this exhibition it's still there until march 21st 2016.

Het museum bestaat uit verschillende delen met elk verschillende tentoonstellingen. Je kiest zelf wat je wilt bezoeken. Wat we zeker wilden bezoeken was de tentoonstelling van meesterwerken uit het Louvre in de grote galerij. Daarnaast was er ook de tentoonstelling van kunst die geïnspireerd is op 'De Metamorfosen' van Ovidius die we niet wilden missen. Deze vond plaats in het glazen paviljoen. De kunstwerken daar waren echter gegroepeerd in afzonderlijke ruimtes en daar was het te donker om foto's te nemen. Wel echt de moeite waard! Wil je deze tentoonstelling nog zien dan heb je daar nog tot 21 maart 2016 de tijd voor.


In the grand gallery however, which is spacious and full of light, I did take some photos to share here. The idea behind this exhibition is to present the art in a different way than is the case at the Louvre in Paris and most other museums. The art is presented in pure chronological order, with all different civilizations and different art techniques (pottery, paintings, woodwork,...) represented. Hence the name 'La Galerie du Temps' (the Gallery of Time). The art is not divided into different rooms but is gathered in one large gallery. There are three major periods that are represented, which are antiquity, the middle ages and the modern period until the middle of the nineteenth century. Unlike other museums, the Louvre-Lens museum doesn't have its own collection of art. All exhibitions are temporary, even the art in the grand gallery is only semi-permanent. Most of the art stays there for five years and every year approximately one fifth of the pieces of art are interchanged with other masterpieces of the Louvre in Paris. That makes it a museum worth to visit every year since there will always be new pieces to discover.

De grote galerij is heel ruim en licht en daar nam ik enkele foto's die ik hier graag deel.
Het idee achter deze  tentoonstelling is de kunst op een andere manier voorstellen dan in het Louvre en in de meeste andere musea het geval is. De kunst hier is in puur chronologische volgorde voorgesteld, met alle beschavingen en verschillende kunsttechnieken (schilderen, beeldhouwen, pottenbakken, weven...) samen. Vandaar ook de naam 'La Galerie du Temps' (De Galerij van de Tijd). Er is ook geen opdeling in verschillende kamers, de kunst is in één grote ruimte verzameld. Er zijn drie grote periodes vertegenwoordigd namelijk de oudheid, de middeleeuwen en de moderne tijd tot het midden van de negentiende eeuw.
In tegenstelling tot andere musea heeft het museum Louvre-Lens geen eigen collectie. Alle tentoonstellingen zijn tijdelijk en veranderen in de loop van de tijd, zo ook de kunstwerken in de grote galerij. De tentoonstelling daar is semi-permanent. De meeste kunstwerken blijven er vijf jaar maar elk jaar wordt ongeveer een vijfde van de kunstwerken vervangen door andere meesterwerken uit het Louvre. Dat maakt het museum interessant om elk jaar opnieuw te bezoeken want er is altijd wel wat nieuws te ontdekken. Ook interessant om op te merken is dat alle uitleg heel duidelijk in zowel het Frans, het Engels als in het Nederlands is uitgeschreven bij de werken. Dat is toch altijd net wat handiger lezen en makkelijker te begrijpen.


Here are just a few of the many masterpieces from the Louvre that are exhibited in the Galerie du Temps at the moment.

Hier slechts enkele van de vele meesterwerken van het Louvre die momenteel in de Galerie du Temps te bewonderen zijn. 

A whole army of servants from an Ancient Egyptian tomb.
Tiny figures but each so exquisite.

Een heel leger aan dienaars van een Egyptisch graf uit de Oudheid.
Deze figuurtjes zijn klein maar stuk voor stuk zo verfijnd en mooi. 


Etruskan pottery.

Etruskische vaas.

Loved the many pottery from different times and civilizations that was presented in the galerie.

Ik vond de vele schalen en potten uit verschillende tijdperken en beschavingen heel mooi om zien.

I was also totally captivated by this carved stone window screen,
used in islamitic architecture to have privacy inside the house and still have circulation of air.
It's called a 'jali'. So ingenious and pretty.

Ik was ook helemaal gefascineerd door dit opengewerkt stenen raamscherm,
gebruikt in de islamitische architectuur om nieuwsgierige blikken van buitenaf te weren
en toch lucht te laten circuleren. Het heet een 'jali'.
Zo ingenieus en mooi.
  

Sculpture of a young still underaged Louis XIV (by Gilles Guérin).
You could see it already on the right edge in the first picture of this post.
You can see there that it's not a huge statue but very refined.
It symbolises how 'La Fronde' was crushed by the king.
La fronde is how the revolts of the parlements and the nobility against
the royal authority were mockingly called.

Beeld van een jonge nog minderjarige Lodewijk XIV (door Gilles Guérin).
Helemaal rechts op de eerste foto van deze post kon je het beeld ook al zien.
Daar zie je dat het geen enorm groot beeld is maar wel heel verfijnd.
Het symboliseert hoe 'La Fronde' door de koning verpletterd werd.
La fronde is hoe de opstanden van het parlement en de adel tegen
het koninklijk gezag spottend genoemd werden.


Clearly a Rubens. It's a huge painting.
"Ixion, King of the Lapiths, Deceived by Juno."
Jupiter tricks Ixion by creating an image of his wife Juno out of smoke.

Duidelijk een Rubens. Het is een enorm schilderij.
"Ixion, koning van de Lapithen, bedrogen door Juno, die hij wilde verleiden."
Jupiter misleidt Ixion door een wolk te maken met de gedaante van zijn vrouw Juno.

 

It is striking to see the art displayed in this way.
 You see art from the same period but from different civilizations next to eachother.
In the above pictures on the left is Ferdinand Philippe, duke of Orléans (painting by Ingres), 
on the right Fat'h Ali Shah, ruler of the Qajan dynasty (Iran),
both paintings from the same period in time.

Het is wel bijzonder om de kunst op deze wijze gepresenteerd te zien.
Kunst van dezelfde periode maar van andere beschavingen worden naast elkaar getoond.
In de foto's hierboven heb je links Ferdinand Filips, hertog van Orléans (schilderij van Ingres), 
rechts de Sjah Fat'h Ali, vorst uit de Kadjaren dynastie (Iran),
allebei schilderijen uit dezelfde tijdsperiode.

Different kinds of art next to eachother. 
Statue and painting of Ferdinand Philippe, duke of Orléans.

Verschillende soorten kunst naast elkaar.
Beeld en schilderij van Ferdinand Filips, hertog van Orléans.


The museum Louvre-Lens makes you look at art in a different way
which makes you contemplate about art without you even noticing it.
Somehow it makes art more accessible presenting it this way.
The painting in the above picture is called 'melancholy'(by Domenico Fetti).
The statue is a tomb monument.

Het museum Louvre-Lens laat je anders naar kunst kijken
en doet je nadenken over kunst zonder dat je het zelf doorhebt.
Op de een of andere manier maakt het kunst makkelijker toegankelijk
door ze op deze manier ten toon te stellen.
Het schilderij op bovenstaande foto heet 'Melancholie'(van Domenico Fetti).
Het beeld is een grafmonument.Do you love to visit museums? Could you spend a whole day there? 
Is art something you're interested in?

Hou jij ervan een museum te bezoeken? Kan je er een hele dag spenderen?
Is kunst iets wat je interesseert?

Have a great day,

Fijne dag,Marian19 opmerkingen:

 1. Dear Marian - this is such a beautifully written and photographed post - a pleasure to read and see.
  I immediately picked up on the jali screen which we experienced and loved whilst travelling through India earlier this year.
  They are very effective and so very attractive that I wished we had them here, but of course our climate is unsuitable.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Thank you Rosemary, glad you enjoyed it. That jali screen was really amazing. It immediately drew my attention. It must be wonderful seeing it in real life. Pity our climate isn't suitable for it.

   Verwijderen
 2. Leuk hoe je alles hebt uitgelegd op jouw post. Ik vind het fijn als kunst op deze manier wordt gepresenteerd. Je ziet het ook in andere musea. Misschien een nieuwe trend! De foto's zijn prachtig. Groetjes Hetty

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze manier van kunst voorstellen is idd interessant en heel gevarieerd en boeiend. Voor ons was het voor het eerst dat we dit zagen maar musea bezoeken stond de laatste jaren ook wel op een heel laag pitje. Zo zie je maar waar een regendag goed voor kan zijn ;)

   Verwijderen
 3. Een mooie en interessante invulling voor regenachtige vakantiedag.
  Wanneer je in de gelegenheid bent om niet ver te hoeven reizen omdat er museums zijn die kunst in bruikleen hebben moet je daar zeker van profiteren en gaan kijken.
  Ik ken de prachtig opengewerkte ramen en deuren uit menig paleis in Sevilla,CordobaToledo maar ook uit Turkije en Indonesië,liep ik door smalle straatjes in Spanje waar je de Moorse en Arabische invloeden tegen komt met rijkelijk uitgesneden houtsnijwerk waarin al dan niet ritmisch evenwicht wordt gecreëerd in het herhaaldelijk patroonmatig toepassen van figuren en/of motieven. Tijdens onze rondreizen in verschillende landen maakte onze gids er mij op attent en dan ga je er beter op letten tijdens het voorbij lopen van ramen en deuren, je hoort de geluiden en ruikt de lekkerste geuren die uit de huizen komen maar ziet niks van wat er zich binnen afspeelt.
  Ja hoor Marian zeker gaat mijn interesse uit naar kunst en wij bezoeken vaak musea's op allerlei gebied,al moet ik eerlijk bekennen dat de hedendaagse kunst niet mijn interesse wekt.

  Fijn weekeind en lieve groet,
  Ger

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze jali's in het echt zien moet bijzonder zijn. Als ik ooit in een land kom waar ze voorkomen, dan ga ik er zeker op letten. Wat heerlijk dat je al zo veel gereisd hebt en zoveel van de wereld hebt gezien Ger. Dat zou ik ook wel willen. Wie weet ooit, eens de kids afgestudeerd zijn en manlief naast het fietsen ook reizen leuk zou gaan vinden. Dat laatste valt nog af te wachten. Ik leef op hoop ;)

   Verwijderen
 4. Prachtig, museum bezoeken!
  Wat is dit een mooi lichte omgeving en wat heb je mooie foto's kunnen maken zonder mensen eromheen.
  Ben zelf net gisteren naar het Kröller-Mullermuseum geweest. Heb me prima vermaakt, veel foto's gemaakt, maar het was te druk om een overzichtsfoto te maken.
  En aan het einde van de middag ben je echt moe en kun je geen info meer opnemen.
  Mooie reportage Marian!

  Liefs, Gerry

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. We waren er ook niet alleen maar het lukte me toch om hier en daar foto's te nemen zonder andere bezoekers op. Het is er dan ook heel ruim en zoals alles opgesteld staat, zitten bezoekers wel eens verscholen achter de panelen ;) Benieuwd naar je foto's van het Krôller-Mullermuseum.
   Fijne zaterdag!
   Marian

   Verwijderen
 5. Hoi Marian,
  Wat een prachtige stukken kun je daar in dat museum tegenkomen. Echt heel mooi allemaal.
  Wij mogen ook graag een museum bezoeken, maar onze voorkeur gaat uit naar de wat kleinere musea. Een hele dag is voor ons net wat te lang.
  Maar een ochtend of een middag, geen probleem.
  Fijne avond,
  liefs,
  Mirjam

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dan zou dit ideaal zijn Mirjam net omdat je bezoekt wat je wilt en het is er zo ruim, echt aangenaam. Niet te vergelijken met het Louvre zelf dat vele vele malen groter is. O, en we spendeerden er geen hele dag hoor, dat zou ook voor ons wat teveel van het goede zijn.

   Verwijderen
 6. Die schalen zijn mooi! Dank je wel voor het delen van wat je zag!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. En er waren er nog meer. Ik kon er blijven naar kijken tot frustratie van een altijd ongeduldige man ;)

   Verwijderen
 7. Wat een mooi museum met een bijzondere manier van tentoonstellen, ik hou er van. Prachtige foto's heb je er ook gemaakt. Net als de bloemen en tuinfoto's van je vorige posten trouwens, ik heb even lekker doorgebladerd net:) Mooi ook die Monettuin, daar zou ik graag eens heen willen.
  Gaat dus op mijn lijstje!
  Lieve groet

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. O ja, je moet echt eens naar Giverny, echt de moeite waard, als je geïnteresseerd bent in tuinen en bloemen natuurlijk, en dat ben jij wel denk ik. Als ik jouw reisverslagen lees, dan heb jij al zoveel meer van Frankrijk gezien dan ikzelf! Ik zou heel graag eens Ile de Ré aandoen en ook de Provence natuurlijk. Daar is iedereen al wel geweest behalve ik, lijkt het wel. Zelfs mijn man was er al twee keer op fietstoernee en neen, ik was niet mee, ik hield de wacht op het thuisfront want daar waren ook de kids.

   Verwijderen
 8. I have never been inside the Louvre but your photos clearly show me I must make that happen one day. I can imagine a one-day visit wouldn't be enough. Everything seems to be placed and presented in a way that respects the importance of the art pieces and, as you say, encouraging you to see it in a different light. Just wonderful.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hi Rosemary, this isn't the Louvre in Paris, it's Louvre-Lens, the museum in Lens, a city in the north of France where a collection of masterpieces from the Louvre in Paris are presented in a totally different way than in the Louvre in Paris. You wouldn't need more than a day to visit this museum, but in the Louvre in Paris it's impossible to see everything in a day, you're right. We went there on a schooltrip a zillion years ago ;) but I'd love to go back once.

   Verwijderen
  2. Oops, I must have missed that, was too busy looking at your photos :)

   Verwijderen
 9. You can travel to a museum like this as a day trip!?!? Amazing. Many would prefer to exchange our fair climate and widespread landscape in Australia to be able to enjoy the culture and history in Europe. :)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. If only we could all have the best of both worlds right? I totally get what you're saying. You have the space and amazing nature, we have the culture and history, surrounded by it constantly we don't even notice it anymore. But I have to say, since I started blogging, I've become much more aware of that history, not always pretty mind you, especially where we live and that can sometimes be too much as well, especially over these last years, and also of the beauty around us. Still, there will always be the urge to discover totally different horizons, especially ones that have awesome nature, something that, through and because of that history, has mostly gone here. But maybe that's just me ;) In the meantime you let me enjoy beautiful and extraordinary Australia through your blogposts and I'll try to bring our history and culture to you through mine.

   Verwijderen