maandag 3 februari 2014

Pieter Bruegel

Pieter Bruegel (the elder) was a Flemish painter from the sixteenth century.
He died in 1569 in Brussels and was born around 1520. His exact birthdate is unknown.
Even the place where he was born isn't sure. Bree is a possibility.
Even Breda was thought to have been his birthplace for a long time but
that's not very probable anymore. Bree was called Breda in Latin, so that might have brought confusion at some point in history, and the reason why Breda came up as probable birth place of Pieter Bruegel in the first place. More recent research now makes Grote Brogel the most probable place of birth of Pieter Bruegel.

Pieter Bruegel (de oude) was een Vlaamse schilder uit de zestiende eeuw.
Hij stierf in 1569 in Brussel en werd geboren rond 1520. De exacte datum is niet gekend.
Ook de plaats waar hij geboren is, is niet precies gekend maar Bree is een mogelijkheid.
Ook Breda werd lang als mogelijke geboorteplaats van Pieter Bruegel gezien maar dat is eerder onwaarschijnlijk. Bree werd in het Latijn Breda, en vandaar wellicht de verwarring. Recent onderzoek bracht Grote Brogel naar voor als meest waarschijnlijke geboorteplaats van Pieter Bruegel.

The big difference between Pieter Bruegel and the Dutch painters before him,
the brothers Van Eyck for instance, is that Pieter Bruegel paints people as they are and
he paints peasants and common people in a realistic way, not posed, but as they lived.
He was a true observer of the life of peasants and common people and managed to put so much of that 16th century life in his paintings, they are now an important source of information for historians. The fact alone that he paints so many winter landscapes is now seen as proof of the little ice age that was going on then.

Het grote verschil tussen Pieter Bruegel en de Vlaamse Primitieven voor hem, zoals bvb de broers Van Eyck, is dat Pieter Bruegel gewone mensen schildert op een realistische, niet geposeerde manier. Hij observeerde het leven van boeren en gewone mensen en net omdat hij zoveel van het leven in die tijd in zijn schilderijen weergaf, zijn die nu een grote bron van informatie voor historici. Bovendien worden de vele winterse landschappen die hij schilderde nu als bewijs gezien voor de kleine ijstijd die er in die tijd heerste.

As with the Dutch painters before him there was a lot of symbolism in his work that could in those days be understood very well while nowadays we don't see the hidden messages anymore. Bruegel lived in the time of Protestant Reformation and even if Bruegel himself was catholic, he was against the persecution of protestants and his paintings often contain symbols that criticize politics of the Spanish ruler of that time. Maybe Bruegel's paintings can therefore be seen as the very first form of social commentary on the system. On his deathbed Bruegel even ordered his wife to destroy some his work because he didn't want to risk his family to be politically persecuted.

Net zoals met de schilderijen van de Vlaamse Primitieven, zijn in de schilderijen van Pieter Bruegel symbolen verborgen, symbolen die in die tijd door iedereen begrepen werden maar voor ons nu niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Bruegel leefde in de tijd van de Reformatie en ook al was Bruegel zelf katholiek, hij was tegen de vervolging van protestanten en zijn schilderijen bevatten vaak symbolen die de politiek van het Spaanse bewind van die tijd bekritiseren. Misschien kunnen Bruegel's schilderijen dan ook gezien worden als de eerste vorm van sociaal commentaar op het politiek systeem. Op zijn sterfbed beval Bruegel zelfs aan zijn vrouw om enkele van zijn werken te vernietigen omdat hij niet het risico wou lopen dat zijn gezin erdoor ook politiek vervolgd zou worden.


But why do I talk about Bruegel here and now? Well, when I saw Nadezda's post about
a winter landscape painted by a Russian painter, I immediately had to think of one of Bruegel's paintings; and while good weather was predicted for yesterday and I had planned on a walk with camera, instead there was grey weather, rain and wind, so we stayed home and I decided to search the internet for that painting of Bruegel I had thought of and share it here.

Maar waarom begin ik nu over Bruegel vandaag? Wel, toen ik Nadezda's post over een winterlandschap geschilderd door een Russische schilder zag, moest ik meteen aan één van Bruegels schilderijen denken; en terwijl voor gisteren mooi weer voorspeld was en ik eigenlijk een wandeling met camera in gedachten had, was er in plaats daarvan grijs weer met regen en wind, dus bleven we thuis en besloot ik op internet eens naar dat schilderij op zoek te gaan en het hier te delen.


Winterlandschap met schaatsers en vogelknip - Pieter Bruegel


It's called 'Winterlandschap met schaatsers en vogelknip' in Dutch, in English that would be 'Winterlandscape with skaters and bird trap'. This painting has always been seen as one of the first true landscape paintings. Persons aren't the main object, the landscape is. But even to this painting there is more than just a mere landscape. It has been studied recently and a book is written about it which I'd love to read sometime. It is only one of the winterlandscapes Bruegel painted. 'Hunters in the snow' is maybe the best known, and part of a series of paintings to illustrate each month/season of the year, comparable to traditional Flemish books of hours with calendar pages that showed life, weather and landscape for that month.

'Winterlandschap met schaatsers en vogelknip' heet het schilderij. Het is één van de eerste schilderijen dat een echt landschapsschilderij genoemd kan worden, niet de mensen maar de natuur op zich is hoofdonderwerp. Maar ook in dit schilderij is meer dan alleen een winterlandschap. Recent werd het bestudeerd en er is ook een boek over geschreven dat ik heel graag eens wil lezen. Het is slechts één van de winterlandschappen die Bruegel schilderde. Een ander is 'Jagers in de sneeuw' dat misschien beter gekend is. Dat is één van een serie van schilderijen die Bruegel maakte om de maanden/seizoenen van het jaar te illustreren, vergelijkbaar met de geïllustreerde getijdenboeken uit de Middeleeuwen met kalenderbladen die het leven, het weer en het landschap van een bepaalde maand toonden.
 
 
Jagers in de sneeuw - Pieter Bruegel

 
De volkstelling in Bethlehem - Pieter Bruegel

Another winter landscape can be seen in the above painting 'The census at Bethlehem'. Breugel was the first painter to let this biblical story take place in a town and scenery of that time. He did the same in 'The adoration of the kings' and 'Massacre of the innocents', every time referring to the political events of that time and portraying his criticism against it. Rosemary made a post about 'Massacre of the innocents' last year and about the amazing story connected to it. You can read and see more about that here.

Nog een winterlandschap vinden we in bovenstaand schilderij 'De volkstelling in Bethlehem'. Bruegel was de eerste schilder die een bijbels verhaal liet plaatsvinden in een stad en omstandigheden van die tijd. Dat deed hij ook nog met oa 'Aanbidding der wijzen in de sneeuw' en met 'De moord op de onnozele kinderen', elke keer verwijzend naar de politieke omstandigheden van de tijd waarin hij leefde en zijn kritiek erop. Rosemary maakte vorig jaar al een post over dat laatste schilderij en hier kan je meer lezen over en zien van het schilderij en het bijzondere verhaal dat eraan vasthangt.


'Children's games' is the first painting of Bruegel I remember, so I thought it was a good idea to end this far too long post, so sorry for that, with it.

Het allereerste schilderij van Bruegel dat ik me herinner is 'Kinderspelen', dus ik vond het wel een goed idee om deze intussen veel te lange post, sorry daarvoor, ermee af te sluiten.
 
Kinderspelen - Pieter Bruegel

 
 
 
Marian
 
 
 
 
 
 

9 opmerkingen:

 1. Een mooi historisch verhaal, Marian!
  Ik heb meer zijn sneeuw-schilderijen gezien.
  De kinderspelen vind ik ook heel mooi!
  Een mooie zonnige dag!

  Liefs, Gerry

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik zeg je eerlijk dat ik niet alle tekst van deze post gelezen heb, maar de schilderijen zijn erg mooi!

  Liefs, Ingrid

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Heerlijk dit historische verhaal over Pieter Bruegel. Ik hou van geschilderde winterlandschappen en ijstaferelen. Het schilderij Jagers in de Sneeuw is ook heel erg mooi.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. wat een leerrijke post voor de kunstliefhebbers Marian......groetjes

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hoi Marian,
  Kort is anders, inderdaad, maar deze post zit zo vol met informatie en prachtige schilderijen dat je vanzelf door blijft lezen. Ik vond het heel boeiend allemaal... En prachtig was de schilder allemaal liet zien...
  Een genietpost!
  Ik wens je een heel fijne dag,
  Lieve groet,
  Mirja

  BeantwoordenVerwijderen
 6. I enjoyed reading your post Marian! I love Bruegel and know many of his works, but the last picture you show I have not known, so thank you!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Dear Marian - I missed this post but it has just been brought to my attention by Nadezda.
  Whenever I see a painting by Pieter Bruegel the Elder I am completely in awe of the amount of detail within the painting. I recall seeing his The Triumph of Death in the Prado, Madrid last spring and really wished that I could have had more time in which to study everything that was going on in the painting.
  I enjoy the way he shows so many aspects of life in the mid 16th century - what the peasants were wearing, the architecture of the buildings and the exquisite details in his countrysides too.
  Thank you for linking this lovely post of yours to mine, and sorry that I am late.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. It was so interesting to learn about Pieter Bruegel and see his work. I love this style of painting. Sarah x

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Heel interessant is ook deze post over de Oude Meesters en hun schilderkunst.
  Uren kan ik naar dit genre schilderijen kijken,telkens zie ik weer andere details.
  Zeker de spelende kinderen,zie heel wat spelletjes voorbij komen die toch eeuwen in zwang geweest zijn,
  zoals hoepelen,bokspringen,jonassen,knikkeren,bikkelen,boomklimmen,verstoppertje,kaatsenballen met 2/3/4 ballen tegen de muur of in de lucht, pintollen,knellen,aan rekstok kopje over,tikkertje,bedelmannetje,tonrollen, kruipdoor,steltenlopen,handstand,diabolo,.....de meeste spelletjes deed ik in mijn jeugd ook op straat en schoolplein.

  Doordat er de laatste tijd veel aandacht geschonken wordt aan het heropende Rijksmuseum in Amsterdam pik ik veel informatie op in TV programma's.
  De bekendste schilder van ‘Hollandse’ winterlandschappen uit de 17de eeuw is wel Hendrick Avercamp,als eerste Nederlandse kunstenaar specialiseerde hij zich in het schilderen van winterlandschappen met ijspret. Ons beeld van het leven in de strenge winters in de Gouden Eeuw wordt na 400 jaar nog altijd bepaald door Avercamps ijsgezichten met prachtige verhalende details van schaatsende paartjes, kinderen die elkaar bekogelen met sneeuwballen of een man die door het ijs zakt, honden en vogels die van het kadaver eten van dood gevroren paard,mensen die hun behoefde doen op het ijs etc,etc.

  Lieve groet en bedankt voor het delen!!
  Ger

  BeantwoordenVerwijderen