donderdag 13 augustus 2015

Arras under a grey sky on a late july afternoon

When we left Louvre-Lens (see my previous post), although the sky was looking very threatening still, the rain had stopped and we decided to drive on to Arras (our original plan) and walk its streets afterall.

Toen we Louvre-Lens verlieten (zie vorige post) zag de lucht er nog wel dreigend uit maar de regen was over en daarom beslisten we toch door te rijden naar Arras (ons oorspronkelijk plan) om er een korte wandeling te maken.

Grand'Place, Arras

Place des Héros, Arras

It was the first time I was in Arras and I have to say I was truly amazed by the many, many typical Flemish houses on the two major squares of Arras, which are Grand'Place and Place des Héros, also called petite place.  I knew Arras is famous for those houses but honestly, I really didn't expect to see so many of these typical houses lined up next to eachother, leaning against eachother, all around both squares. Even in Flanders, you can't find that many of these typical houses together. Arras is not a part of French Flanders by the way. Arras is part of Artois, once a county and historic province of the kingdom of France. Arras was once called Atrecht, which is the Dutch name for Arras. Arras is one of the main cities in Artois. O, and you have to pronounce the final 's' in Arras, unlike most French words ending on 's' ;) 

Het was voor het eerst dat we in Arras waren en ik moet zeggen dat ik best onder de indruk was van de vele huizen met typisch Vlaamse gevels op de twee belangrijkste pleinen van Arras, Grand'Place en Place des Héros, ook petite place genoemd. Ik wist wel dat Arras bekend stond om de typische huizen maar zoveel had ik er echt niet verwacht, netjes naast elkaar, leunend tegen elkaar, rondom de pleinen. In Vlaanderen zelf staan nergens zoveel huizen met de typische Vlaamse gevels samen. Arras ligt trouwens niet in Frans Vlaanderen maar in Artois, vroeger Artesië, ooit een hertogdom en een historische provincie van het koninkrijk Frankrijk. Arras heette vroeger Atrecht. Het is één van de belangrijkste steden in Artois. O en in tegenstelling tot de meeste Franse woorden die op 's' eindigen moet je in Arras de eind 's' wel uitspreken ;)


Despite the threatening sky, there were palmtrees and a beach on the Grand' Place which was transformed into the local beach for the summer with children playing in the sand on swings and other fun outdoor playsets. That didn't make it easy to get the rows of houses on photo as I wanted it but it did give the town square a summer and holiday look even if the weather was dark and grey.

Ondanks de dreigende hemel, waren palmbomen en een strand te zien op het Grand'Place dat voor de zomer omgetoverd was in een plaatselijk strand. Heel leuk voor de kinderen die er op allerhande kleine en grotere speeltuigen hun energie kwijt konden. Het maakte het natuurlijk niet eenvoudig om de rijen huizen op foto te zetten maar het gaf het plein wel een zomerse vakantiesfeer, zelfs op een grijze dag.Arras has PhilipII(of Spain) to thank for its town squares with the typical look and the many typical houses with stone pilarred arcades. In the sixteenth century PhilipII forbid building wooden houses in the town of Arras and also there could not be any overhang over the streets. These were safety measures but he also wanted to embellish the town and also have as many houses as possible right around the market places to be able to have as many traders as possible right on the market place who, with the arcades, had a perfect place to display their goods as well. The result of these strict regulations was an architectural ensemble of 155 houses in Flemish Baroque style which is unique in Europe. 

Arras heeft zijn typische uitzicht van huizen en arcades met stenen zuilen te danken aan FilipsII(van Spanje). In de zestiende eeuw verbood FilipsII het bouwen van houten huizen in Arras en mochten de huizen ook niet meer boven de straat uitsteken. Dit waren veiligheidsmaatregelen maar terzelfdertijd wou hij de stad verfraaiien en zoveel mogelijk huizen direct rond de marktpleinen hebben zodat de handelaars er zich konden vestigen en ze dankzij de voorziene arcades ook een perfect beschutte plek hadden om hun goederen tentoon te preiden. Het resultaat van deze stricte regels is een architecturaal ensemble van 155 huizen in Vlaamse barokstijl dat uniek is in Europa.  


Visiting Arras and learning more about its history, I was amazed at how similar that history is to the history of Ypres. Both Ypres and Arras were a center of wool and cloth industry and trading in the middle ages. Arras became particularly well known for its production of fine tapestries. So much so even that in English and Italian the word Arras (Arrazi in Italian) was used to refer to tapestries in general.

Door dit bezoek aan Arras en door zo meer over zijn geschiedenis te weten te komen, viel het me op hoe gelijkend de geschiedenis van Arras is met die van Ieper. De steden waren beide centra van lakenindustrie en -handel in de middeleeuwen. Arras werd bovendien heel bekend voor zijn verfijnde wandtapijten. In zowel Engeland als in Italië werd de naam 'Arras'(Arrazi in het Italiaans) zelfs synoniem voor 'wandtapijt'.


Another thing Arras and Ypres have in common is that they were both almost completely destroyed during the first world war. There has even been the same discussion about rebuilding the city or leaving it in ruins as a constant reminder. Eventually, same as in Ypres, the decision was made to rebuild the historic buildings as they were before the war, using photographs and archive documents to do so. In Arras, Pierre Paquet, the chief architect responsible for France's national monuments, was given that huge task, in Ypres, Jules Coomans, the city architect who had also been responsible for the restoration of historic buildings in Ypres before the war, was given the task. In both cities the rebuilding was finished in the 1930's. If you want to, you can see and read more about Ypres in this post I made a few years ago.

Wat Arras en Ieper ook gemeen hebben is dat ze beide verwoest achterbleven na de eerste wereldoorlog. Er was zelfs dezelfde discussie of de stad heropgebouwd moest worden of in puin moest blijven als een constante herinnering. Uiteindelijk werd ook in Arras, net als in Ieper, ervoor gekozen om de historische gebouwen her op te bouwen zoals ze er voor de oorlog uitzagen, gebruik makend van foto's en archieven. In Arras kreeg Pierre Paquet, de hoofdarchitect verantwoordelijk voor de nationale monumenten in Frankrijk, deze immense opdracht; in Ieper was dat Jules Coomans, de stadsarchitect die voor de oorlog al verantwoordelijk was voor het restaureren van de historische gebouwen in Ieper. Wie dat wil kan hier meer van zien en lezen in deze post over Ieper die ik enkele jaren geleden maakte.


In the streets leading away from the town squares in Arras, the houses weren't rebuilt in medieval style and there are some beautiful examples of art deco to be found there. We didn't really walk very far from the center squares and other main historical buildings but still I noticed a bit of art deco here and there and houses that drew my attention like the one in the picture above. 

In de straten weg van de twee centrale pleinen in Arras, werden de huizen niet naar middeleeuws model heropgebouwd en zijn daardoor mooie voorbeelden van art deco terug te vinden.Wij wandelden niet echt ver weg van het historisch centrum op dit kort bezoek maar toch viel me hier en daar wat art deco op en sommige huizen trokken mijn aandacht zoals dat op de foto hierboven bijvoorbeeld.


Love the shutters, the large windows, the elegant balcony and the colours used.

Ik hou van de prachtige luiken, de grote ramen, het elegant balkon en de mooie kleuren.


Typical art deco decorations.

Typische art deco decoraties.


A bit of colour for this bakery on the corner of a street. The building really stands out from the rest of the buildings. Apparently the blue ceramic pieces in this building were made by two famous Parisian ceramists, Alphonse Gentil and François-Eugène Bourdet.

Wat kleur voor deze bakkerij op de hoek van een straat. Het gebouw valt echt op naast de rest van de gebouwen. Blijkbaar werden de blauwe stukken in keramiek in dit gebouw gemaakt door de bekende Parijse keramisten Alphonse Gentil en François-Eugène Bourdet.


Really loved the detail above the windows in this building. Pity about the dried up flowers on the window sill though.

Het detail boven de ramen van dit huis vond ik heel mooi. Wel jammer van de verdroogde bloemen op de vensterbank.


Hope you enjoyed this post with a first view of Arras. 
But even though we didn't have time to see all of Arras, I still have more to show you.
To be continued!

Hopelijk genoten jullie mee van ons kort bezoek aan Arras.
Maar ook al hadden we niet de tijd om alles wat Arras te bieden heeft te zien,
toch heb ik nog meer om jullie te tonen.
Wordt vervolgd!


Marian


16 opmerkingen:

 1. Wat een prachtige panden heeft Arras. Eerlijk gezegd had ik nog nooit van deze plaats gehoord, maar ik weet zeker dat ik het daar ook heel mooi zou vinden. De moeite waard!

  Liefs, Ingrid

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hi, Marian!
  I love history and have read your post with interest, thank you!
  Your photos show typical Flemish town, I've never seen and only known that there many tapestries were produced. The house with blue ceramic is unusual for the town style.
  Have a nice weekend!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wat prachtig Marian!
  Ik hou heel veel van dit soort bouw. Prachtige panden zijn het en zo mooi tegen elkaar gezet.
  Ik krijg altijd het gevoel om mijn boeltje op te pakken en in zo'n pandje te gaan wonen. Lijkt me zo mooi!

  Lieve groet,
  Gerry

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Maar goed dat het weer wat opklaarde en jullie toch nog bezoek brachten aan Arras met zijn prachtige pleinen waar jij goede indruk van weergeeft op foto's.
  Door het vermelden van al jou belangrijke informatie zei mij de naam van deze stad eerst niets maar wat ik vroeger op school leerde tijdens de geschiedenis lessen is de Unie van Atrecht in 1579 die gesloten werd tussen een aantal zuidelijke provincies wel in mijn grijze cellen blijven hangen.
  Het ging over geloofskwesties tussen katholieken en protestanten.
  Wanneer je geïnteresseerd bent in Art Nouveau en neovlaamse Renaissance moet je zeker eens een wandeling gaan maken door de buurt Zurenborg/Antwerpen met als hoogtepunt de Cogels Osylei.
  Terwijl we al meer dan 40 jaar het steeds drukker wordende Antwerpen regelmatig bezoeken had ik nog nooit over deze wijk gelezen en toen we paar jaar geleden daar op een zondag wandelden heb ik mijn ogen uitgekeken en het viel me op hoe rustig het er was echt een sfeer waar ik me thuis voelde, heb er heel veel foto's gemaakt, het is er nog nooit van gekomen om er blogpost van te maken.

  Op onderstaande link vind je een site die je door de wandeling heen leidt

  http://users.telenet.be/adagio/wandelin.htm

  Fijn weekeind en lieve groet,
  Ger

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Dear Marian - I am also surprised to see all of those Flemish style buildings in a French town, but they are fine looking properties standing in their very dignified regimental rows. Particularly love the Art Deco details too.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. I never knew Arras was so beautiful - the architecture is stunning!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Oooh, ik wist niet dat Arras zo'n prachtige oude architectuur had. Wij zijn er wel langsgereden maar Arras zelf hebben we nooit bezocht, een misser zie ik.
  Vooral de art deco vind ik prachtig.
  groetjes, Janneke

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Hoi Marian,
  Wat ontzettend mooi allemaal. Ik heb ervan genoten. Wij kwamen een aantal jaar geleden bijna tot in Arras, maar zijn toen weer omgekeerd omdat het te laat ging worden die dag. Hadden we geweten hoe mooi het centrum was, dan waren we beslist gebleven. Wat een prachtige huizen rond de pleinen en zeker dat blauw bij de bakker is fantastisch.
  Fijn weekend,
  Liefs,
  Mirjam

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Such beautiful architecture! I love the photos of the houses lined in a row. Whenever I visit Europe my biggest fear is that the artwork and buildings might get damaged somehow. They are precious.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Wat mooi en interessant. Ik wist niet dat Arras zo prachtig was. Je foto's zijn geweldig gelukt. Genoten! Groetjes,
  Hetty

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Thank you, thank you for all of this beauty today Marian. Such lovely architecture and color. Thank you for taking me there my dear.
  sending hugs...

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Een prachtige stad Marianne! Wanneer je jouw foto's zo ziet kun je je bijna niet voorstellen dat er in en om Arras in WO1 zo enorm is gestreden.

  Fijne week!

  Madelief x

  BeantwoordenVerwijderen
 13. What a wonderful post the buildings of Arras are stunning! Sarah x

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Knowing the history behind the buildings helps one appreciate more what we can see. It certainly is a fascinating place to visit and perhaps the damp weather made for fewer crowds, leaving more for you to enjoy quietly.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Prachtige details! Mooie om deze gebouwen te kunnen fotograferen!

  BeantwoordenVerwijderen
 16. I want to wish you a very Happy New Year dear Marian! It was wonderful to be able to go over these beautiful photos of your visit to Arras. Your photos are always awe-inspiring!!!
  Sending hugs your way!

  BeantwoordenVerwijderen